Ilımlı Halofil Bacillus türlerinden Lipaz enziminin izolasyonu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Burcu Sinem Şimşek

Consultant: AYŞE OGAN

Abstract:

Ilımlı Halofil Bacillus Türlerinden Lipaz Enziminin İzolasyonu Trigliseridlerin diaçil, monoaçil gliserollere ve yağ asitlerine hidrolizini katalizleyen lipazlar (EC.3.1.1.3, triaçilgliserol açilhidrolaz) endüstriyel enzim pazarında en büyük paya sahiptirler. Hidrolitik aktivitelerinin yanı sıra lipazlar aynı zamanda esterifikasyon ve transesterifikasyon gibi tersinir reaksiyonları da katalizlerler. Endüstride kullanılan lipazlar doğal veya genetik olarak iyileştirilmiş mikroorganizmalardan elde edilirler. Lipaz üreticisi bakteriler arasında Bacillus cinsleri çok yaygındır ve bu cinsler lipaz üretimi için en bilinen kaynaklardır. Hızlı gelişmeleri ve toksik yan ürünlerinin az olması da bu mikroorganizmaların avantajlarıdır. Bacillus cinsinin ılımlı halofil üyeleri %3-15 NaCl (w/v) içeren besiyerinde optimum olarak gelişebilmektedir. Lipaz üretimi için pek çok değişik ortamdan izole edilen oldukça fazla sayıda Bacillus türü taranmasına rağmen yüksek veya düşük pH ve sıcaklıkta daha iyi lipolitik aktivite gösteren enzimlerin elde edilmesi için çok daha fazla sayıda suşun taranması gerekmektedir. Çalışmamızda kullandığımız Bacillus siamensis, Bacillus tequilensis, Bacillus pumilus, Bacillus safensis ve Bacillus licheniformis test suşları, Biyoloji Bölümümüzde, daha önceden tuzlanmış küçükbaş hayvan derilerinden izole edilmiş ve moleküler yöntemlerle tanımlanmıştır. Biyoteknolojik önemi olabilecek bu suşların lipaz üretim kapasitelerini belirlemek için substrat olarak zeytinyağı içeren besiyeri kullanılmış ve uygun inkübasyon süresini saptamak için suşlar bu besiyerinde 24, 48, 72, 96 ve 120 saat inkübe edilmişlerdir. Bacillus safensis’in en fazla lipaz üreten suş ve en uygun inkübasyon süresinin de 96 saat olduğu bulunmuştur. Tüm izolatların lipaz aktiviteleri kantitatif yöntemle ölçülmüştür. Tüm izolatların optimum karbon kaynağını saptamak ve lipaz üretim maliyetini düşürmek için, büyüme şartları ile inkübasyon süresini optimize ettikten sonra, düşük maliyetlerinden ve yüksek yağ içeriklerinden dolayı endüstriyel bitki yağları olan % 1 (a/h); fındık yağı (FY), hint yağı (HY), ayçiçek yağı (AY), mısırözü yağı (MY), zeytin yağı (ZY) gibi çeşitli bitkisel yağlar ve zeytin yağı fabrikası üretim atıkları olan % 1 (a/h); zeytinyağı üretimi üstü yağlı suyu (ZÜY) ve gliserol (G) substrat olarak kullanılmıştır. Elde ettiğimiz sonuçlara göre, tüm çalıştığımız Bacillus suşları lipaz üretmektedir. Substratlar arasında en etkin substratın fındık yağı ve en iyi lipaz üreten suşun da Bacillus safensis suşu olduğu bulunmuştur. Bu suşun fındık yağı substrat olarak kullanıldığında ürettiği enzim, amonyum sülfat vi -------------------- Isolation of Lipase Enzyme from Moderately Halophile Bacillus Species Lipases (EC.3.1.1.3, triacylglycerol acylhydrolases) which catalyze the hydrolysis of triglycerides to diacylglycerides, monoglycerides and fatty acids have the greatest share in the industrial enzyme market. In addition to their hydrolytic activity, lipases also catalyze reverse reactions such as esterification and transesterification reactions. Industrial lipases have been produced by native or geneticially engineered organisms. Among the lipase producing bacteria, Bacillus species are diverse and the most popular source of lipases. Rapid growth and low level of toxic by-products are the other