Dîv-nâme (inceleme-metin-dizin-tıpkıbasım)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Sinan Doruk

Supervisor: GÜLDEN SAĞOL YÜKSEKKAYA

Abstract:

Çalışmanın konusu olan Dîv-nâme adlı eser, aynı konudaki diğer üç eserle birlikte Fransa Milli Kütüphanesi Türkçe yazmaları arasında Reggie 196 numarada kayıtlı risalenin içerisinde yer almaktadır. Eser ilm-i nücûm ile ilgili olup, eserde gökyüzü hareketleri ile bağlantılı olan devlerin adları, özellikleri ve insanlarda hangi tür rahatsızlıklara yol açtıkları ile bu rahatsızlıklardan kurtulma ve korunma yolları anlatılmaktadır. Rahatsızlıklardan kurtulma ve korunma çarelerinin anlatıldığı bölümlerde sık sık Arapça dua ya da ayetler ile muskalara ya da tılsım benzeri çizimlere rastlanmaktadır. Eser üzerindeki çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İnceleme bölümünde eserin imlâ, ses ve yapı hususiyetleri incelenmiştir. Metin bölümünde eserin transkripsiyon alfabesine aktarımı yapılmıştır. Dizin bölümünde eserde geçen kelimeler ve bunlara getirilmiş olan ekler verilmiştir. Çalışmasının son bölümünü ise tıpkıbasım teşkil etmektedir. -------------------- This study based on “Dįv-nāme” which has been bound together with 3 other literary work on the same subject and recorded in the National Library of France with the number of Reggie 196. The literary work is about astrology and occultism. Dîv-nâme has written on names of jinn which are connecting with zodiac, their features, effects on humankind, healing ways of theese effects, escape and protection ways from them. In the fragments which are about escape and protection, there is many amulets and charms which are including many verses from the Qur’an, many praying texts in Arabic Language. The study which is based on the literary work contains four main chapters. The first chapter is on orthograpy and phonetics. The transkription of the text given in the second chapter. In the third chaper, index of the text given. This chapter includes the words and morphemes of the text. In the last chapter, the facsimile given.