EKG işaretlerinin gömülü sistem ile izlenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Department of Electronics-Computer Education, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: BEYAZIT BESTAMİ YÜKSEL

Consultant: Vedat Topuz

Abstract:

EKG İŞARETLERİNİN GÖMÜLÜ SİSTEM İLE İZLENMESİ Bu çalışma ARM tabanlı S3C6410 işlemciye sahip bir gömülü bilgisayar ile EKG sinyallerini gerçek zamanlı izleme imkânı sağlayan bir geliştirme kitinin bağlantısı üzerinedir. EG01000 isimli EKG ön yükselteci geliştirme kitinin sahip olduğu dahili algoritmanın sağladığı bilgiler doğrultusunda Visual Studio .NET platformunda geliştirilen bir yazılımla, gerçek zamanlı EKG sinyalleri girişimsel olmayan yöntemlerle insan vücudundan okunmuş ve gömülü sistemde grafiksel olarak görüntülenmiştir. Gömülü sistem ile geliştirme kitinin bağlantısı RS232 asenkron seri haberleşme bağlantı noktası üzerinden gerçekleştirilmiştir. İzlenen EKG işaretleri belli bir eşik değerin altına düştüğünde ya da kritik bir değere ulaştığında (tıbbi veriler ışığında) sistem bir uyarı ile geribildirim vermektedir. Einthoven üçgeni olarak isimlendirilen bağlantı yöntemiyle EKG elektrotları vücut üzerinde belli bölgelere yerleştirilmiştir. Daha sonra yazılımın çalıştırılması ile seri port üzerinden veri akışı gerçekleşmekte ve bu veriler sinyal değeri olarak, grafiksel bir arayüzle ekranda görüntülenmektedir. Oluşturulan sistem tamamen taşınabilir özelliktedir. Ayrıca gerçekleştirilen sistem, ileride çevrimiçi hasta takibi, hasta konum kontrolü ve hatta defibrilasyon yöntemi ile ilk müdahale gibi çok amaçlı bir sisteme altyapı oluşturabilecek niteliktedir. ABSTRACT MONITORING OF ECG SIGNALS WITH EMBEDDED SYSTEM This study is about monitoring Real-time ECG signals with embedded computer which has a processor S3C6410 and ECG pre-amplifier development kit which named EG01000. Based on the information provided by EG01000 development kit have built-in algorithm, ECG signals read and viewed graphically with noninvasive methods by the software which developed in Visual Studio .Net platform. Data connection between embedded system and development kit was carried out through the RS232 asynchronous serial communication port. Monitored signals falls below a certain threshold or when it reaches a critical value (in the light of medical data), the system provides feedback with a warning. The connection method known as Einthoven triangle, electrodes are placed on the body to certain locations. Then with run the software, the data flow occurring through the serial port and the signal value of these data, displayed on the screen with via graphical interface. The created system is completely portable. In addition, the carried-out system can constitute infrastructure in the future for multi-purpose system such as online patient tracking, patient position control method, and even with defibrillation first responders.