Uluslararası transfer fiyatlandırması ve Türk vergi sisteminde transfer fiyatlandırması uygulama aksaklıkları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: MUSTAFA KUŞ

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Globalleşmenin son yüzyılda hızlanmasıyla birlikte gelen ticari ve finansal liberalizasyon hareketlerine paralel olarak, uluslararası ticaretin boyutunun hızla arttığı bir sürece sahne olmaktadır. Bu durum uluslararası vergi hukuku alanına giren ekonomik faaliyetlerin ve uluslararası vergi rekabetinin artmasına neden olmaktadır. Türkiye’nin 80’li yıllar ile beraber uygulamaya koyduğu dışa açılma politikası doğrultusunda giderek etkisini daha fazla hissettiğimiz küreselleşme olgusu, ekonomik politikaları yeniden şekillendirdiği gibi vergilendirmeye ilişkin politikaları da yeniden yapılandırmaktadır. Globalleşme ile birlikte ülkeler arasında yaşanan ekonomik rekabetin en önemli kozlarından biri olan vergilendirme, firmaların yapmayı düşündükleri yatırımların yönü ve öngörülebilir bir yatırım ortamı yaratma açısından büyük önem arz etmektedir. Globalleşme yolunda atılan adımlar Türkiye’nin yabancı sermayenin uyacağı kuralları düzenlemek ve kendi sistemini dünya üzerinde mutabakat sağlanmış kurallara göre oturtma zorunluluğu getirmiştir. Ancak Türk Vergi Sisteminde transfer fiyatlandırması kavramını vergi literatürüne yerleştirmeye çalışırken bu konuda zorluklar yaşamaktadır. Bu nedenlerdir ki bu çalışmada Türkiye için yeni bir kavram olan transfer fiyatlandırmasına ilişkin çözüm önerileri ile birlikte, yapılması gereken düzenlemeler ve öneriler sunulmuştur. ABSTRACT The world has confronted with a process of increase in the extent of international trade correspondingly with commercial and financial liberization as a result of globalization. This situation leads to an increase in economic activities as well as international tax competition that is within the purview of international tax law. The phenomenon of globalization whose effects are quite apparent through the policy of foreign expansion Turkey imposed in 1980s, has both reformed economic policy and restructured policies regarding taxation as well. Along with globalization, taxation which is one of the most significant tools of economic competition among countries, has been critical in terms of the direction of firm’s investments and creating a predictable investment climate. The steps taken in the process of globalization obliges Turkey to regulate the rules foreign investors are to obey and to align its own system with the policy being agreed world-wide. However, there are certain difficulties with the integration of transfer pricing method in Turkish Tax System to the tax literature. Hence, in this study the solutions regarding transfer pricing, a new notion for Turkey as well as necessary arrangements in this area are provided.