Nezihe Araz’ın hayatı, şahsiyeti, eserleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2003

Thesis Language: Turkish

Student: Nil Didem Şahin

Consultant: SEMA UĞURCAN

Abstract:

Nezihe Araz, gazeteciliğinin yanı sıra, yazarlığı ile Türk edebiyatına çok şey kazandırmıştır. İnceleme, biyografi, tiyatro ve şiir alanında yapmış olduğu çalışmalarla "Anadolu" ve "Anadolu Halk Hikâyeleri"ne ışık tutmuştur. Çalışmamız okunduğunda görülecektir ki, menkıbe türündeki her bir eserinin temeli "sabır" fikrine dayanmaktadır. Eserlerde adı geçen kahramanların hemen hepsi birer örnek insandır. Mayalarında "hoşgörü" ve "alçakgönüllülük" olan bu kahramanlar aynı zamanda tabiatla bütünleşmiş ve toprağın birer parçası olmuşlardır. Örneğin, Hacı Bektaş Veli, etrafındakilere toprağı işlemeyi öğretir. Yirmi sekiz peygamberin birçoğu çobandır. Çünkü onların hepsi, doğanın terbiyesinden geçmiş, olgun insandırlar. Çalışmaktan yorulmayan, elleri işlemediğinde bile, kendi ifadeleriyle, "gönül kitap"larını okuyan bu olgun şahsiyetlerin hayatları ışığında, bir nebze de olsa nasiplenmiş olmayı ayrıcalık olarak görüyoruz. SUMMARY Nezihe Araz is not only a good reporter but also she makes influential impacts on the Turkish literature. She sheds light on the "Anatolian" and the "Anatolian History" with her works of research, biography, theatre and poem. The essential component of the legends is the patience. The most of the heros who take part in this research are real examples for us. The main characteristics of these heroes are "tolerance" and "modesty" and also they unite with the nature and part of the soil. For example, Hacı Bektaş Veli teaches people the farming of the soil. Another example is that the most of the twenty eight prophets are shepands. Even if they do not work, as they said they read from heart. In the light of their lives, we feel happy and lucky ourselves. Therefore, it is a real profit for us.