Flow Forming Proses Parametrelerinin Farklı Malzemelerde Deneysel ve Sonlu Elemanlar Yöntemleri Kullanılarak İncelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty Of Technology, Mechanical Engineering, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Acar Can KOCABIÇAK

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Senai Yalçınkaya

Abstract:

değer azaldığı öngörülmektedir. Bu amaçla iş parçasının flowforming prosesi öncesi sonrası yüzey pürüzlülükleri ölçülerek karşılaştırıması yapılacaktır. Plastik deformasyon sonucu meydana gelen sertlik değişimleri de cidar kalınlığı boyunca mikro sertlik cihazı ile ölçülerek irdelenecektir. Sertlik derinliği ölçülerek flowforming prosesinin mekanik ve mikro-yapı özelliklerine kazandırdığı avantajları belirlencektir. Bu amaçla yola çıkılarak tez çalışmasında geliştirilecek flowforming prosesi ile talaşlı imalata kıyasla daha hasssas ölçülerde ve yüksek mukavemetler değerlerine sahip parça üretilmesi hedeflenmiştir.