Sosyal medyanın ulke imajında kullanımı: Kenya örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: Erıc Wanyamah

Consultant: AYDA UZUNÇARŞILI SOYDAŞ

Abstract:

SOSYAL MEDYANIN ÜLKE İMAJINDA KULLANIMI: KENYA ÖRNEĞİ Ülke imajının oluşturulmasında sosyal medyanın kullanılması son yıllarda artmıştır ve bazı şirketler, kuruluşlar ve hatta ülkeler, ülke imajı ve saygınlığın artırılması amacıyla sosyal medya kullanımını önemli ölçüde yaygınlaştırmıştır. Fakat özellikle gelişmekte olan ülkeler listesindeki bazı ülkeler, internetin ülkeye nüfuz etme seviyesinin düşük olması dolayısıyla ülke imajını oluşturma sürecine sosyal medya kullanımını dâhil etme konusunda hala geri kalmaktadır. Bu nedenle bu analizin amacı, ülke imajının oluşturulmasında sosyal medya kullanımını, örnek olay çalışması olarak Kenya özelinde incelemektir. Analizin özel hedefleri, ülke imajının geliştirilmesi için sosyal kullanımının kapsamı, ülke imajı için sosyal medya kullanıcı profilleri ve Kenya'da sosyal medya kullanımının olumlu katkılarıdır. Örnek analizinde, çevrimiçi içerikten veri toplama yönetimi olarak nitel araştırma yapılmıştır. Analizzde yer alan içerikler özel bir kuruluş ve devlet kanalıyla paylaşılmış olan ve Kenya'nın ülke imajı üzerine sosyal medyada yer alan yorumlardır. Analiz sonucunda sosyal medya kullanımı, ülke imajının oluşturulması, katılım için platform sağlanması ve ülke imajının iyileştirilmesi için yapılan katkılar arasında bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya Kullanımı, Ülke İmajı ve Saygınlık, Sosyal Medya Platformları ABSTRACT THE USE OF SOCIAL MEDIA IN COUNTRY IMAGE: A CASE OF KENYA The usage of the social media in country image building has increased in the last couple of years and some companies, organizations and even countries have remarkably mainstreamed social media usage in country image and reputation, but there are some countries especially in the developing world list that still lag behind to incorporate the usage of social media in country image building due to low penetration of internet. Therefore the objective of this analysis was to examine the usage of the social media in country image building with specific reference to Kenya as the case study. The specific objectives of the analysis included the extend of social media usage for promoting country image, the type of social media users for country image and positive contribution of social media usage in Kenya. The research analysis used quantitative research design in collecting the data from online content. The target population was drawn from social media comments on Kenya’s country image based on a private entity association and a government owned cooperation. The analysis established that there is a significant relationship between social media usage, country image building and provision of platform for participation and contribution on improving country image. Key Words: Social Media Usage, Country Image and Reputation, Social Media Platforms, Kenya