Veri Zarflama Analizi ve Finans Sektöründe Bir Uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Econometrics, Turkey

Approval Date: 2008

Thesis Language: Turkish

Student: ASLI ÖNER

Supervisor: İlknur Esen Yıldırım

Abstract:

Veri Zarflama Analizi, karar birimlerine ait, çeşitli girdi ve çıktı değişkenleri gerçekleşen değerleri kullanılarak, göreli etkinliğin ölçüldüğü parametrik olmayan bir yöntemdir. Veri Zarflama Analizi kullanılarak yapılan bir etkinlik ölçümleme çalışması sonuçları ışığında hangi karar biriminin ne derece etkin olduğu ve verimli olmayab karar birimlerinin hangi girdi ya da çıktıyı ne derece ve ne yönde değiştirmesi gerektiği konusunda yorum yapılabilmektedir. Bu yöntem, özellikle verimlilik ve karlılığın işletmenin hayat damarlarını tetiklediği sektörlerde geniş kullanım alanı bulmuştur. Bankacılık bu yapıdaki sektörlerin başında gelir. Türk mali sistemi fon ihtiyacının büyük ölçüde bankalardan karşılandığı bir yapıya sahiptir. Bankalar yapıları gereği kar odaklı çalışırlar ve bir bankanın rakiplerine üstünlüğü için temel gösterge karlılığıdır. Bu çalışmada türk finans sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı bankaların hacim ve karlarının göreceli etkinliği Veri Zarflama Analizi ile incelenmiş; etkin bankalar tespit edilmiş, etkin olmayan bankalar için stratejiler geliştirilmiştir. Anahtar Kelimeler : Veri Zarflama Analizi, Karar Birimi, Etkinlik ABSTRACT Data Envelopment Analysis, which is developed to evaluate relative efficiency of Decision Making Units by using multiple input and output values, is a nonparametric method. With the results of Data Envelopment Analysis for evaluating efficiency study, we can comment on; which Decision Making Units are efficient and their rates, on the other hand what changes should we done to which input or output for non – efficient Decision Making Units. This method is used widely at the sectors, which main aims are profitability and productivity, especially banking. Generally, the Turkish financial system fund necessity are compensated by banks. The bank systems focus on profitability and their main key performance indicator for their rivals. In this study, we can show efficient and non – efficient ones by using Data Envelopment Analysis to evaluate relative efficiency for domestic and foreign banks financial volume and profitability in Turkish financial market. Keywords: Data Envelopment Analysis, Decision Making Units, Efficiency