Dinin medyatikleşmesi üzerine bir araştırma : Mustafa Karataş - Yusuf Kavaklı - Zekeriya Beyaz örnekleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Ayşe Şimşek

Consultant: HALİL AYDINALP

Abstract:

20. yüzyılı birçok sosyal bilimci iletişim çağı olarak adlandırmaktadır. Özellikle bu yüzyılın sonuna doğru kitle iletişim araçlarındaki yaşanan gelişmeler dünyayı iletişim açısından başka bir boyuta taşımıştır. Bu gelişmeler ışığında karşımıza çıkan medya kavramı birçok konuyu kapsadığı gibi dini de içine çekmiştir. 90’lı yıllarda televizyonlarda yayınlanan dini içerikli programlar, din hocası algısını olumsuz yönde etkilemiştir. Program içerikleri genelde birbirleriyle tartışan hoca profillerinden ileri gidememiştir. 21. Yüzyılın başlarında bu içerikler kendilerini fetva veren, dua eden, menkıbeler anlatan hocalara bırakmıştır. Hemen hemen her platformda eleştirilere maruz kalan dini içerikli programları bir de program sahiplerinin yorumlarıyla irdelemek istedik. Bu noktada Prof. Dr. Mustafa Karataş, Yusuf Kavaklı ve Prof. Dr. Zekeriya Beyaz ile mülakatlar gerçekleştirdik. Mülakatlar ışığında günümüzde programlara getirilen eleştirileri değerlendirdik. -------------------- Many sociologists call the 20th century an era of communication. The transformations that media has gone through at the end of that century made a great impact on the worldʼs communication. Thus, the concept of media that embraces a wide range of issues has gradually involved such a notion as religion. Religious TV programs of the 90ʼs have negatively influenced the concept of religious mentor. Most of those programs were devoted to the debates of religious tutors aiming at putting opposing arguments forward. At the beginning of the 21st century, the majority of those programs was dedicated to speeches of religious interpreters, prayers and religious storytellers. Taking into account the fact that the programs sharing religious content were critisized mostly everywhere, we purposed to analize them in the light of their producersʼ comments. Consequently, we have interviwed Prof. Dr. Mustafa Karataş, Yusuf Kavaklı and Prof. Dr. Zekeriya Beyaz. In this way we have evaluated the current state of critics upon such TV programs.