İlişkisel Sanat Bağlamındaki Uygulamaların Resim İş Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Sanata Karşı Tutum Düzeyine Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Fine Arts Education, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: HATİCE ARTÜZ

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Tayfun Akkaya

Co-Consultant: Zeliha Nurdan Baysal