Türk Bankacılık Sistemi ve Ekonomik Krizlere Etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: NURETTİN AYAN

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

24 Ocak 1980 kararları sonrası artan piyasalaşma süreciyle birlikte bankacılık sektöründe önemli dalgalanmalar yaşanmıştır. Sektörün iç içe olduğu özkaynak, mevduat ve kredilerin yetersizliği, az sayıda büyük ve çok sayıda küçük bankanın varlığı, kamu bankalarının hakimiyeti ve yüksek görev zararları, para ikamesi ve açık pozisyon artışı, denetim eksikliği ve devlet kaynaklı sorunlar bu dalgalanmalarda önemli rol oynamıştır. Bu yüzden Şubat 2001 krizi sonrası uygulamaya konan “Türkiye’nin güçlü ekonomiye geçiş programı” bir anlamda bu sektörü kurtarma programına dönüşmüştür. Program çerçevesinde kamu bankalarının görev zararları ve TMSF’ye devredilen bankaların zararları karşılığı sektöre yaklaşık 77 milyar dolar kaynak aktarılmış, önemli yasal ve kurumsal değişiklikler yapılmıştır. Sektörü daha sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için; sektör içi garanti fonu oluşturarak tasarruf mevduatına tanınan devlet güvencesini kademeli olarak kaldırmak, bankalar arası birleşmeleri teşvik ederek optimal ölçeğe ulaşmalarını sağlamak ve sektör içi rekabeti artırmak, devletin piyasa şartlarını işlemez hale getiren özellikle kamu bankalarına yönelik müdahalelerine ve bankalardan olan yüksek iç borçlanmasına son vermek, etkin bir risk yönetimi ve denetim mekanizması kurmak gerekmektedir. ABSTRACT Significant fluctuations have been observed in the banking sector while the marketing process deepened after the stabilization program of January 24, 1980. The insufficiency of networth, deposits and loans, becoming small scale banks a lot and large scale bank less, the dominance of public banks and high level of their duty losses, money substitution and increase in open positions, lack of control and problems related to government have all played big role in these fluctuations. Therefore, “the transition program of stronger economy for Turkey” which was adopted after February 2001 crisis, has in some way, turned out to be a program of saving the banking sector. Under the program, approximately 77 billion USD was transferred and significant legal and institutional changes were made in order to cover the duty losses of public banks and banks which handed by SDIF. It must be made as follows to bring a healthier structure the banking sector: State guarantee on saving deposits should be gradually eliminated by establishing an insurance fund among the banks, bank mergers should be encouraged to bring into optimal scales and to increase the competition in the sector, interventionist policies especially towards public banks which hinder the smooth operation of the market and high borrowing from banking by government should be eliminated, an efficient risk management and control mechanism should be established.