Türkiye’nin uluslararası ticarette karşılaştığı damping sorunu ve anti-damping vergisi uygulamaları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Ayşenur Yaman

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Uluslararası ticaret işlemlerinin artış gösterdiği günümüz dünyasında ülkeler yerli endüstrilerinin rekabet gücünü artırmak amacıyla çeşitli düzenlemeler yapmaktadırlar. Ülkeler rekabet gücünü artırmak için kullandıkları tarife, kota gibi geleneksel araçlar yerine modern korunma araçlarını tercih etme yoluna gitmektedir. Haksız rekabete neden olan damping uygulamalarına karşı kullanılan bu araçlardan biri olarak anti-damping önlemleri sayısı özellikle 2010 yılından itibaren artış göstermektedir. Günümüzde bu önlemleri en sık kullanarak yerli endüstrisini koruma yoluna giden ülke Amerika Birleşik Devletleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye anti-damping önlemleri yoluyla yerli endüstrisini korumaya çalışan ülkeler arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Nisan 2019 itibarıyla 187 olarak gözlemlenen önlem sayısı Haziran 2019 itibarıyla 182 olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye menşeli firmalar tarafından yerleşik firmalarına karşı en fazla sayıda önlem alınan ülkenin Çin Halk Cumhuriyeti olduğu tespit edilmiştir. Türkiye‘de yerleşik firmalara yönelik olarak alınan önlemler incelendiğinde Haziran 2019 itibarıyla en yüksek sayının Amerika Birleşik Devletleri‘ne ait olduğu gözlenmektedir. Hazırlanan bu çalışmada Türkiye firmaları tarafından uygulanmakta olan anti-damping önlemleri ile Türkiye‘de yerleşik bulunan firmalara karşı yürürlükte bulunan önlemler incelenmektedir. -------------------- In today's world, where international trade transactions are increasing, countries make various arrangements in order to increase the competitiveness of their domestic industries. Countries prefer to use modern protection tools instead of traditional means such as tariff and quota to increase their competitiveness. The number of anti-dumping measures has been increasing especially since 2010 as one of these tools used against dumping practices causing unfair competition. Today, the United States is the country that uses the most common measures to protect the domestic industry. Turkey is in the third rank through anti-dumping measures between countries which are trying to protect the domestic industry. The number of measures observed as 187 as of April 2019 which is 182 as of June 2019. Turkey based companies received the highest number of measures against People‘s Republic of China. Considering the measures taken against firms established in Turkey it is observed to be the highest number in the United States as of June 2019. In this study measures in force against firms in Turkey in addition to the anti-dumping measures being applied by Turkish companies are examined.