Ahmed-i Da’i tercüme-i tefsir-i ebü’l-leys-i semerkandi (45b-91a) (giriş-metin-dizin)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2002

Thesis Language: Turkish

Student: Aslı Budak

Abstract:

TÜRKÇE Ahmed-i Dâ' î ' nin Tercüme-i Tefsir-i Ebü' l- Leys-i Semerkandî eseri üzerine yaptığım bu çalışma Kur'an 'ın Zümer, Mü'min ve Fussilet Surelerini içermektedir. Giriş bölümünde Ahmed-i Dâ' î 'nin hayatı ve eserleri ile ilgili bilgi verdim ve çalışmamı tanıttım. Metni okuyarak transkribini yaptıktan sonra, Metinde geçen tüm kelime ve birleşiklerin dizinini - tüm kelimelerin anlamlarını da vererek - hazırladım. Ebü' l Leys-i Semerkandî 'nin Kur' an tefsirinin Türkçeye çevrilen ilk tercümesi olması bakımından önem arz eden bu eser, ayrıca Ahmed - i Dâ' î ' nin diğer eserleri ve bu eserinin diğer nüshaları üzerine çalışma yapanlara göre devrin dil özelliklerini tamamen yansıtarak , Eski Anadolu Türkçesinin örnek metinleri arasında yer alması açısından da önemlidir. Üzerinde çalıştığım metni incelediğimde gördüm ki eserin elimdeki nüshası da dil özellikleri bakımından tam bir Eski Anadolu Türkçesi niteliği taşımaktadır. SUMMARY This paper of mine on (Tercüme-i Tesfir-i Ebü'l-Leys-i Semerkandi) work of Ahmed-i Dai, includes Zümer, Mümin and Fussilet sura of Koran. In introduction, I provided information about life and word of Ahmet-Dai and introduced my work. After reading the text and transcribed it, I prepared index of all words-. And combinations in the text-through providing the meanings of the words. This work which is important because it is the first Turkish translation of Koran commentary of Ebü'l Leys-I Semerkandi, reflects the language features of tahat time coümpletely when Compared to other works of Ahmed-I Dai andl people working on this book, and thus is among the example texts of Old Anatolia Turkish language.. When I examined the text I worked on, I saw that the edition I had also bear the faeatures of Old Anatolia turkish language.