Türk romanında yol ve yolculuk teması (1870-1970)


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2008

Thesis Language: Turkish

Student: Nebahat Yusoğlu

Consultant: SEMA UĞURCAN

Abstract:

Türk Romanında Yol ve Yolculuk Teması (1870-1970) Medeniyetlerin gelişmesinde ve kültürlerin aktarılmasında “yollar” çok büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmada yolların ve yolculuğun roman kahramanı üzerindeki değiştirici özelliği ele alınmıştır. Yolculuğun başında yolda karşılaşacağı insan-tabiat ve kültür etkileşiminden habersiz olan yolcu olaylar ilerledikçe yola çıkmadan önceki ruh hâlinden farklı bir ruh haline sürüklenir. Karşılaştığı olaylar ve yaşadığı durumlar onun kişiliğini değiştirir ve zenginleştirir. Bu sebeple romanlarda yol ve yolculuk teması sık kullanılmıştır. Biz bu çalışmamızda 1870-1970 yıllar arasında yazılmış 64 Türk romanında “yol” temasını insan kültür ve tabiat eksenli bir bakış açısıyla inceleyerek “yol”un ve “yolculukların” gerek roman kahramanına gerekse romanın kurgusuna katkılarını incelemeye çalıştık. ABSTRACT Theme of Road and Travel in Turkısh Novel (1870-1970) Roads have been playing a main role in the developing cultures and civilizations since the mankind had existed. In this study the changing effect of roads and travels on human being is examined. In the beginning of travel the hero in the novel is unaware of what s/he meets as a effect of human-nature-culture during his journey. However, as s/he continues s/he feels changes in his/her emotions In the development of civilization and in the transference of cultures, roads are very important. The humans s/he meets and the events s/he experienced change and enrich his personality. For this reason, in the genre of novel the road and the travel theme is frequently used. In this work, we examine the theme of “road” from the perspectives of person-culture and nature in the 64 Turkish novel written 1870-1970. We also aim to identify the contribution of “roads” and “journies” to both characters as well as to the fiction.