Resource constrained scheduling of multiple projects via enhanced positional weight method


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Engineering, Industrial Engineering, Turkey

Approval Date: 2005

Thesis Language: English

Student: SIDIKA ÇİÇEK ÖZEN

Supervisor: SEROL BULKAN

Abstract:

GELİŞTİRİLMİŞ AĞIRLIKLI KONUMLANDIRMA YÖNTEMİYLE KAYNAK KISITLAMALI BİRDEN FAZLA PROJENİN ÇİZELGELENDİRİLMESİ Bu tezde kaynak kısıtlamalı birden fazla projenin proje süresinin minimize edilmesi amaçlanarak çizelgelendirilmesi ele alınmaktadır. Her ne kadar CPM ve PERT popüler iki ağ planlama yöntemi olsalar da, yeterli miktarda kaynağın ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilir olacağı varsayımına dayanmaktadırlar. Bu varsayım gerçekçi olmamakla birlikte etkisiz kaynak kullanımına ve proje süresinin uzamasına neden olmaktadır. “Geliştirilmiş Ağırlıklı Konumlandırma Yöntemi” montaj hatlarıyla inşaat sektöründeki doğrusal projelerin benzerliğinden yararlanılarak geliştirilen “Sıralamalı Ağırlıklı Konumlandırma Yöntemi” nin ileri bir versiyonudur. Bu yöntemde görev sürelerinin yanında görevlerin kaynak gereksinimleri de ağırlıklandırmada kullanılmaktadır. Yöntem makalede tek bir proje olarak ele alınan üç ayrı projenin çizelgelendirilmesinde kullanılmıştır.Geliştirici sezgisel bir yöntem olan bu yöntemle, bir adımda daha iyi bir çizelge elde edilmektedir. Sonuçlar başka bir geliştirici sezgisel yöntemle elde edilen sonuçlarla ve Microsoft Project ile elde edilen sonuçlarla kıyaslandığında yöntemin umut verici olduğu söylenebilir. Haziran, 2005 S. Çiçek ÖZEN ABSTRACT RESOURCE CONSTRAINED SCHEDULING OF MULTIPLE PROJECTS VIA ENHANCED POSITIONAL WEIGHT METHOD This thesis addresses the problem of scheduling multiple resource-constrained projects with the objective of minimizing the makespan. Whereas CPM and PERT are the two popular network planning methods, they are based on the assumption that sufficient resources will be available when needed. This unrealistic assumption can lead to ineffective resource usage and project delays. The “Enhanced Positional Weight Method” is an improved version of the “Ranked Positional Weight Method” which takes advantage of the similarity between assembly line manufacturing and linear projects in the construction industry. This method gives due weight to the resource requirement of every activity, in addition to their duration. In the thesis, it is employed in scheduling of three projects where these projects are assumed to constitute a large project. As a constructive heuristic, this method provides a better schedule in one step. When the results are compared to the results obtained from another constructive heuristic and Microsoft Project, it can be said that the method is a promising one.