Medyada proje döngüsü yönetimi ve sosyal girişimcilik projelerinin sürdürülebilirliği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: İbrahim Gültekin

Consultant: LEVENT ELDENİZ

Abstract:

Tez çalışmasında; çalışmaya temel oluşturması açısından öncelikle, önde gelen hibe kurumlarının, kullandığı ''Proje Döngüsü Yönetimi'' tekniği ve projeleri incelenmiştir. İkinci aşamada, ''Proje Döngüsü Yönetimi'' tekniğinin, gelir dağılımı eşitsizliği sorununun ''Sosyal Girişimcilik'' yoluyla çözümü üzerine çalışılmıştır. Son aşamada ise, bu sürecin sürdürülebilirliğinin artırılması için ''Medya'' platformlarının projelerde yer almasını ele alarak örnek bir hibe program önerisine odaklanılmıştır. Proje döngüsü yönetimi tekniğinin kullanıldığı program çağrıları ve projeler incelenmiş, bunlar arasında yer alan medya projelerine ait bilgiler verilmiştir. Medya projelerinin her biri için eldeki bilgiler ve veriler ışığında sürdürülebilirlik tabanlı analizler çalışmada yer almıştır. Sosyal girişimcilik alanında sürdürülebilir programlar ve platformlar incelenerek, sosyal fayda üreten sürdürülebilir projelerin yoksulluğu ve toplumsal sorunları çözmede etkili olabileceği konusuna değinilmiştir. Sürdürülebilirliğin program üreten kurumsal yapıların özgün organizasyon yeteneğiyle bağlantılı olduğu konusu, USAID (Amerika Birleşik Devletleri uluslararası kalkınma ajansı) başlığı altında incelenmiştir. Fon sağlamanın yanında teknik altyapının da, sürdürülebilir program çağrıları için gerekli olduğuna değinilmiştir. Program çağrısı önerisi içeriğinde, arka plan ve getirilen yeniliklere önem verilerek, Avrupa Birliği Komisyonu programları ile uyumlu, Ülkemiz iş yapış şekline, bireylerimize ve kurumlarımıza uygun bir tasarım olmasına çalışılmıştır. Program çağrısında yapılan yenilikler şekilden çok, projelere sürdürülebilirlik kazandıracak faaliyet içeriklerinde düşünülmüştür. Böylece sürdürülebilir, medya platformu kullanımı olan, sosyal fayda üretebilecek projelere yönelik bir program, Avrupa Birliği formatında değerlendirmeye sunulmuştur. -------------------- In this study; In the first stage, Project Cycle Management technique, major grant institutions and their projects were studied. In the second stage, the solution of the Project Cycle Management technique to income inequality through Social Entrepreneurship. At the last stage; In order to increase the sustainability of this process, we focused on the involvement of the media in projects and a sample grant program proposal submitted. The program calls and projects using the project cycle management technique were examined and information about the media projects among them was given. Sustainability-based analyzes using the available information and data for each of the media projects were included in the study. Sustainable programs and platforms in the field of social entrepreneurship were examined and it was mentioned that sustainable projects that produce social benefits can be effective in solving poverty and social problems.The issue of sustainability is linked to the unique organizational ability of program-building institutional structures, under the USAID (United States Agency for International Development). In the context of the program call proposal, emphasis was given to the background and the innovations brought, and it was tried to be a design that is compatible with the programs of the European Union Commission and suitable for our country, individuals and institutions.The innovations made in the program call are considered as activities that will bring sustainability to the projects.The proposed program for sustainable, media-based projects that can generate social benefits was presented in the European Union format.