Web tabanlı etkileşimli, animasyon ve simülasyon içerikli elektronik dersi tasarımı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: UMUT BURAK YILDIRIM

Supervisor: Hayriye Korkmaz

Abstract:

Web Tabanlı Etkileşimli, Animasyon ve Simülasyon İçerikli Elektronik Dersi Tasarımı Günümüzde internet kullanımı dünyada ve ülkemizde hızla artmaktadır. Buna paralel olarak ta, bu teknolojinin eğitim alanında kullanımı yaygınlaşması ile, internet üzerinden yayınlanabilecek web tabanlı derslerin tasarlanmasına da ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Web tabanlı eğitim modelleri, zamanla gelişen ve hala gelişmekte olan bir yöntemdir. Bu gelişim sürecinde, bu tezde web tabanlı ve geniş uygulama içerikli bir elektronik dersi için eğitim modeli tasarlanması amaçlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Elektronik dersi tasarımına başlamadan önce, uygulanmış projeler, hala uygulanmakta olan ve farklı eğitim seviyeleri için tasarlanan ders içerikli web siteleri incelenmiştir. Yüksek öğretim için tasarlanmış eğitim sitelerinin yapıları ve kullanılan yazılımlar değerlendirilmiştir. Özellikle İlgili eğitim siteleri içerik oluşturma, menü oluşturma ve animasyonların tasarım biçimleri açısından incelenmiştir. Bu literatür taraması sonucunda tasarlanacak olan web tabanlı elektronik dersi ile ilgili bir ön çalışma hazırlanmıştır. Tasarıma başlamadan önce kullanılacak yazılımın Macromedia FLASH olmasına karar verilmiştir. İçerik Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik-Bilgisayar bölümlerinde okutulmakta olan ELC 211, ELC 212 ve ELC 317 kodlu Elektronik I, II, III derslerinin bugüne kadar oluşturulmuş laboratuar uygulama konularından hazırlanmış ve planlı bir şekilde ders tasarımı gerçekleştirilmiştir. Tasarımda eğitsel açıdan, hedef kitlenin elektronik dersini öğrenirken geçmiş yıllarda klasik yöntemle deney yaparken karşılaştıkları, hem bilgi birikimi hem de donanım içerikli sorunları ve bu konuları kavramadaki zorlukları giderebilmeleri için ön hazırlık yapabilmelerine çok önem verilmiştir. Bunun yanında dikkat edilen bir başka nokta da web tabanlı dersin nasıl faydalı olabileceği konusudur. Bütün tasarımlar bu çerçevede düşünülerek; yaratılmıştır. Web tabanlı olarak tasarlanan elektronik dersi eğitim modelinin öğrencilere ön hazırlık yapma konusunda oldukça faydalı olabileceği ve bu alandaki yeni projelere ışık tutabileceği düşünülmektedir. ABSTRACT Web Based Interactive Electronic Course Design Included Animations and Simulations Today, in all over the world the use of internet is increasing rapidly. Development of the internet technology causes prevalent use of internet as an educational source. As a result of this to design web based education sites became a necessity. Web based education models have been developing and are still developing today. With particular emphasize on the development of internet education this project aims and materializes the design of a web based interactive electronic course. Before the materialization of the project some applied projects and some projects that are still online were studied carefully. The web sites for every educational level and designed with academic approaches and the interactive web designing programs were evaluated. Nearby web based electronic course sites were evaluated to have an idea about creating menus, animations, simulations and course contents. Finally by the help of these inspections pre studies of the project were prepared. For designing the interactive web site design program Macromedia FLASH was selected. Course content included Electronic I, II, III courses studied in Marmara University Technical Education Faculty Electronic-Computer department was prepared and web based electronic course was designed. During designing all applications were created carefully. While designing, the taught that is about how this project could be useful for the students who are target of this project is to get over the lack of the base electronic knowledge making pre study with this education material. Web based interactive electronic course was deigned for being useful for the students and for being an example of a web based electronic course design.