Çok kriterli karar vermede kullanılan topsis ve ahp yöntemlerinin karşılaştırılması ve bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: Hanife Subaşı

Supervisor: ÖMER ÖNALAN

Abstract:

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEDE KULLANILAN TOPSİS VE AHP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE BİR UYGULAMA Günümüz küresel rekabet ortamında denetim sektörünün ve özellikle finansal denetim firmalarının önemi oldukça artmıstır. Son yıllarda yaşanan finansal krizlerin arından bankalar ve diğer finansal kuruluşlar gerek şeffaflık kriteri açısından gerekse kendi finansal denetimleri açısından denetim faaliyetlerinde farklı düzenlemeler, iyileştirmeler ve geliştirmeler yapmaya odaklanmıştır. Günümüz finansal piyasasında birçok dış denetim firması bulunmaktadır. Bu yüzden şirketler, bunların arasından kendi kurumsal yapısına en uygun olan ve maliyetinin düşük olmasının yanında kalitesinin de en yüksek seviyede olmasını istedikleri firmalarla çalışmak istemektedir. Bu da doğal olarak karmaşık bir yapıda en uygun ve optiumum seçimim yapılması sorununu da beraberinde getiren bir durumdur. Bu çalışma, bu kapsamda uygulanabilecek karar verme teknikleri ile ilgili genel bilgilerin yanı sıra yukarıda aktarılan hususlar kapsamında finansal kurumlar açısından dış denetim firması seçim kriterleri ve seçim aşamasında kullanılabilecek tercih edilen tekniklere ait uygulamaları ortaya koymaktadır. Bu kapsamda öncelikle çok kriterli karar verme tekniklerinden olan AHP ve TOPSİS hakkında genel bilgi verilmiş ve beraberinde bir uygulama gerçekleştirilerek her iki tekniğin birbirleriyle tutarlılıkları incelenmiştir. Bankacılık sektöründe gerçekleştirilen uygulama vasıtasıyla, dış denetim hizmet alımında denetim firması seçimi yapılması amacıyla örnek bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda karar verme aşamasında AHP ve TOPSIS yöntemlerinden faydalanılarak ortaya çıkan bulgular yorumlanmıştır. ABSTRACT COMPARISON OF TOPSIS AND AHP METHODS USED IN MULTI CRITERIA DECISION PROCESS AND AN APPLICATION Today's global competitive environment, the importance of audit firms to audit the financial sector, and in particular has increased considerably. Following the financial crises in recent years, banks and other financial institutions in terms of both transparency criteria and audit activities in terms of their financial controls, different arrangements, focused on making improvements and enhancements. Today's financial market there are many external audit firm. For this reason, companies from their own corporate structure as well as being the most convenient and low cost at the highest level of quality that would like to work with companies they want. This is a complex structure, which naturally made the most appropriate choice and optiumum is brought along the problem. This study analyze the decision-making techniques and giving general information about the selection criteria and selection process can be used for the external audit firm's practice shows that the preferred techniques. For this purpose, the AHP and TOPSIS multi-criteria decision making techniques along with general information about a given application, and consistency with each other by performing both techniques were investigated. This study exercise an example of selection of audit firm in order to make the purchase of external audit services in banking sector application. In this context, the decision-making process by making use of AHP and TOPSIS method findings are interpreted.