ISO 16949 kalite sistemi bağlamında ürün geliştirme sürecinin incelenmesi ve uygulama örnekleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Fine Arts, Industrial Product Design, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: DENİZ ÖZDEN

Consultant: HAKAN ERTEM

Abstract:

Bu çalışma, otomotiv endüstrisine yönelik ürün tasarımında, kalite kavramının etkisini ve günümüzde, otomotiv sektöründe bu bağlamda kullanılan en yaygın sistemlerden biri olan ISO/TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemini inceleyerek, sistemin getirdiği kazanım ve olumsuzlukları saptamayı hedeflemiştir. Çalışma 4 ana bölümden oluşmaktadır: 1.Bölüm’de; Kalite ile ilgili kavramlar, kalite ve kalite kontrolün tarihçesi ve günümüz kalite anlayışını yansıtan, uluslar arası çapta kabul görmüş kalite sistemleri hakkında bilgiler verilmiştir. 2.Bölüm’de; Tasarım kavramı, tasarım geliştirmenin tarihsel gelişimi ve genel olarak tasarım geliştirme sürecinin işleyişi ele alınmıştır. 3.Bölüm’de; ISO/TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sisteminin 7.3 no’lu “Tasarım ve Geliştirme” bölümünün alt maddeleri incelenmiştir. 4.Bölüm’de; Otomotiv yan sanayisinde faaliyet göstermekte olan bir firmanın, tasarım geliştirme biriminde, tasarım faaliyeti gerçekleştirilen bir ürünün ISO/TS 16949’un ilgili maddelerine uygun olarak yapılan tasarım aşamaları incelenmiş, burdan edinilen deneyimler doğrultusunda, sistemin ürün tasarım süreci ve kalitesi üzerindeki etkileri irdelenmiştir. SUMMARY This study aims to identify the impacts of the quality concepts devoted to product design for the automotive industry and review one of the most common systems used in this context nowadays; “ISO/TS 16949 Automotive Quality Management System” to define the achievements and drawbacks of it. The study is consisting of 4 main sections: In Chapter 1; general information about quality related concepts, quality and the history of quality control and internationally accepted quality systems which are reflecting the understanding of quality these days, is given. In Chapter 2; the concept of design, historical evolution of design development and the process of design development are explained. In Chapter 3; sub topics of the “Design and Development (7.3)” section of ISO/TS 16949 Automotive Quality Management System are examined. In Chapter 4; design steps of a product designed in the design development department of an automotive supplier company are investigated in accordance with related topics of the ISO/TS 16949 and the impacts of this system over the design process and quality are examined.