Bölgesel kalkınma ajanslarının uygulanabilirliği ve Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: HALİT GÖKHAN YÜKSEL

Supervisor: MUSTAFA EMRE AKBAŞ

Abstract:

Son yıllarda küreselleşme bir çok alanı etkilerken ülkelerin bölgesel kalkınma politikalarını da etkilemiş, bu politikalarda yerel aktörleri önemli hale getirmiştir. Bölgesel politikalarda yaşanan bu değişimle birlikte kararlar merkezden yerele değil, yerelden merkeze doğru alınmaya başlamıştır. AB bölgesel politikalarında da olan bu değişim yerel bir aktör olarak bölgesel kalkınma ajanslarını da popüler hale getirmiş, bunun sonucunda hem üye ülkelerde hem de birliğe aday ülkelerde bu kurumların sayısında ciddi artışlar meydana gelmiştir. AB’ye üyelik yolunda olan ülkemizde de bölgesel kalkınma ajansları 2000’li yılların son yarısından itibaren faaliyete geçmiştir. Bu çalışma, ülkemizde bölgesel kalkınma ajanslarının kuruluşundan bu güne kadar ne gibi eleştiriler aldığını, bu kurumların beklenen katkıları, ekonomiye ne yönde etki yaptığını ve gelecekte ne gibi düzenlemelerle bölgesel kalkınmada daha etkin olabileceğini göstermeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda mikro boyutta söz konusu kurumlar içerisinde ilk faaliyete geçen ajanslardan birisi olan Çukurova Kalkınma Ajansının sorumlu olduğu Adana-Mersin bölgesi, makro boyutta ise toplam 26 Düzey-2 bölgesine ayrılmış olan tüm ülke ele alınmaktadır. Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma Ajansları, Bölgesel Kalkınma, Bölgesel Politika, Çukurova Kalkınma Ajansı. ABSTRACT In recent years, while globalization has influenced many fields, it has also affected local development policies of countries, making local actors in these policies popular. Along with these changes in regional policies, not the decisions from center to local, but from local to center have begun to be made. These changes occurring also in the EU regional policies have made regional development agencies popular as a local actor. As a result, a significant rise in the number of both member countries and that of candidate ones has occured. Besides, in our country, being on the course of the EU membership, regional development agencies have commenced operations since the latter half of 2000s. This study aims to demonstrate what sort of criticism our country has encountered from its establishment till today, the expected contributions of these institutions, in what ways it has influenced the economy and by establishing what sort of regulations it might be effective in regional development in the future. For this purpose, in the minimum level, Adana-Mersin region, which Cukurova Development Agency being one of the first agencies to commence operations among these institutions is responsible for, while in the maximum level the entire country to which totally 26 NUTS-2 region have assigned are discussed. Key Words: Regional Development Agencies, Regional Development, Regional Policy, Cukurova Development Agency.