Lif sanatında kavram


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Fine Arts, Textile, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: CEREN ÖZPINAR

Supervisor: İDİL AKBOSTANCI

Abstract:

LİF SANATINDA KAVRAM CEREN ÖZPINAR Tekstil liflerinin doğasına özgü niteliklerini ve form olanaklarını bir ifade biçimi olarak kullanan, yaratıcı ve deneysel yapıtları kapsayan lif sanatında, kavramsal yaklaşımın varlığını irdelemek amacını taşıyan “Lif Sanatında Kavram” başlıklı çalışma; lif sanatının söylemini, varoluş nedenlerini ve kavramsal yönelimlerini incelemektedir. Lif sanatının kökenlerinin bulunduğu düşünülen duvar halısı ve broderi gibi eski tekniklerden yola çıkarak bu sanat dalının oluşumunun da ele alındığı çalışmada, disipline kavramsal ya da yapısal açıdan etki ettiği düşünülen sanat ve tasarım akımları, okullar, teknikler, sanatçılar ve yapıtlar, etkinlikler ve teknolojik gelişmeler de incelenmiştir. Hem Batı’da hem de Türkiye’de örnekleri görülen lif sanatında, yapıtların 1960’lı yıllardan başlayarak, kimlik, toplumsal cinsiyet, kültür, ekoloji, gelenek, evcimenlik gibi meseleleri irdelediği görülmüştür. 1980’li yıllardan itibaren önem kazanmaya, Çağdaş Sanat’la doğrudan etkileşime geçmeye başlayan lif sanatı günümüzde kendini bir sanat formu olarak kurmuştur. Disiplinler arasındaki sınırların yok olduğu, sanatın ve sanat yapıtı tarifinin teknikler, disiplinler, kültürler ve gelenekler üstü bir nitelik kazandığı, bilgisayar ve internet gibi teknolojik gelişmelerin tüm alanlar için ortak bir payda oluşturduğu ve doğrudan paylaşım ortamı yarattığı 21. yüzyılda, lif sanatının Güncel Sanat ile malzeme ortaklığı kurduğu ve bu alanın eleştirel, geleneksel tekniklerden kopmadan yeni teknolojileri kullanabilen, çok referanslı, kavramsal ve çoğulcu yapısının içinde yer alarak dikkat çekmeye başladığı söylenebilir. CONCEPT IN FIBER ART CEREN ÖZPINAR SUMMARY This dissertation entitled “Concept in The Fiber Art”, aims at defining the discourse, reasons for existence and conceptual approaches of the fiber art, a discipline and a movement which encompasses creative and experimental works of art, employing the textile fibers’ nature and the potentials of form as a new way of expression. The dissertation covers the rise of the fiber art, primarily looking into the ancient techniques of tapestry and brodery as the basis, as well as analyses the art and design movements, schools, techniques, artists and works, events and technological developments, which are thought to be affected on the discipline, from a conceptual and structural point of view. The movement has been spreaded in the West, as well as in Turkey and from 1960’s onwards, has started to discuss contemporary issues, such as identity, gender, culture, ecology, tradition and domesticity. From 1980’s onwards, becoming significant as a discipline and interacting directly with the Contemporary Art, the fiber art, started to organise itself as an artform. In the 21st century’s art, all the classifications seems to be disappearing, the definition of the work and the art is considered to be above all techniques, disciplines, cultures and traditions and the technological developments as computer and Internet started to create a common ground and a platform for direct sharing. In light of all that, the case of the fiber art needs to be reconsidered, in its relation with the Contemporary Art in terms of concept and material, as well as its characteristics as criticality, multi-referenced, pluralist and employing new technologies without leaving the traditional.