II. Meşrutiyet Dönemi fikir akımlarının Taaddüd-i Zevcat konusundaki tartışmaları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: HAYRUNNİSA AKDAŞ

Consultant: ABDULLAH KAHRAMAN

Abstract:

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ FİKİR AKIMLARININ TAADDÜD-İ ZEVCAT KONUSUNDAKİ TARTIŞMALARI İnsanlığın varoluşu ile başlayan çok evlilik tartışmaları her zaman ve zeminde tartışılmış, birden çok kadınla evlilik dini ve kültürel ideolojiler kapsamında toplumda uygulanmıştır. Osmanlı Devletinde de (Batılılaşma ve modernleşme kapsamında) sosyal, siyasal, kültürel vb. birçok alanda tartışmalar yapılarak toplumun sorunlarına çözümler aranmıştır. Sosyal meseleler içerisinde önemli bir yer işgal eden aile meselesi ve kadın meselesi(hakları) üzerinde özellikle durulmuş, bu da birçok tartışmayı berberinde getirmiştir. Çok eşlilik meselesi de bu dönemde en çok tartışılan meseleler arasında yerini almıştır. Tartışmalar, Tanzimat’la başlayarak, II. Meşrutiyet döneminde yoğunlaşmış ve üç fikir akımı olan İslamcılar, Batıcılar ve Türkçüler ’in görüşleri çerçevesinde ilerlemiştir. ABSTRACT INTELLECTUAL DEBATES ON POLYGAMY DURİNG THE SECOND CONSTİTUTİONAL PERİOD (POST-1908) Polygamy has always been argued since the beginning of mankind and marriages with multiple Women have been applied on religious or culturel basis. During the modernisation period of Ottoman Empire many political, cultural and Social debates have been aroused on this issue as marriage and woman rights are very important social phonemenon. Polygamy has been the most important issue among these debates which started with the political reformsmade in the Ottoman State called Tanzimat performed by 1839. Different views of three prominent ideologies Islamists, turanids and westerns have been aroused especially after the constitutional monrarchy period and these views have been presented in this thesis in a comparative manner.