Avrupa Birliği ülkelerine (İngiltere) karayolu ile yapılan ihracat taşımalarında taşımacı firmaların temel sorunları ve çözüm önerileri2


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2003

Thesis Language: Turkish

Student: Bülent Barış Akçay

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Avrupa Birliği Ülkelerine (İngiltere) Karayolu ile Yapılan İhracat Taşımalarında Taşımacı Firmaların Temel Sorunları Ve Çözüm Önerileri Haberleşme ve ulaştırma alanında yaşanan teknolojik gelişmeler, ülkeler arasındaki zaman ve mekan farklılıklarını büyük ölçüde azaltılmış ve küreselleşmenin daha da hız kazanmasına neden olmuştur. Türkiye şu anda Avrupa'nın en büyük taşıt filosuna sahip olmakla beraber yasal düzenlemeler yönünden Avrupa Birliği üye devletlerinin çok gerisinde kalmıştır. Üye devletlere olan taşımacılıkta karşılaşılan en büyük sorunların başında Bulgaristan, Romanya, Avusturya ve Italya' da yaşanan geçiş belgeleri ve ücretleri yanında tonaj sınırlamaları gelmektedir. Türkiye Gümrük Birliği anlaşmasının imzalanmasıyla beraber, Gümrük işlemleri büyük ölçüde kolaylaştırılmış, fakat şu anda ulusal bir taşıma kanunumuzun olmaması ve Avrupa Birliği ortak ulaştırma politikalarına adaptasyon sürecinin henüz çok başında olmamız ulaştırma sektörümüz için büyük handikap yaratmaktadır. İngiltere ile olan dış ticaret ilişkilerimiz ülke sıralamasında genel olarak ilk dört içinde kalmış ve son beş yıl içerisinde artış göstermiştir. İngiltere ile olan kara taşımacılığımızda yaşanan sorunların başında İngiltere'ye kaçak giriş yapmak isteyen yolcular ve hırsızlık olayları gelmektedir. Gerek İngiltere gerekse diğer Avrupa devletleri ile karşılıklı bu sorunları çözmeye yönelik anlaşmalar yapılmalı ve şu anda yürürlükte olan anlaşma ve üyeliklere ulusal ve uluslararası eksikliklerimiz giderilerek taraf olunmalıdır. ABSTRACT The International Road Freight Problems Between England-Turkey The technological developments in the fields of communication and transportation serve to shorten time and geographical distance differences leads quickening the pace in globalisation. Although Turkey has Europe's biggest road freight fleet, she has to work in complete compliance to the regulations of the European transport laws. Some of the biggest problems that Turkey faces in European road freight regulations are: transit permits, charges and weight limits especially in Bulgaria, Romania, Austria, and Italy. It is a really big handicap for Turkey because she hasn't kept up with the day to day changes of laws in the EU concerning transport regulations, she still does not even have her own national traffic law although she is a member of the customs union and does not have any customs problems in all Europe. The trade between Turkey and England always been at the top of the list and has been on the increase for the past five years. The biggest problems we have with England in the road freight sector are clandestine and larceny crimes. Turkey has to work to find mutual solutions for these problems between England and the other European countries and some agreements have to be formalised to solve these proble