Gayrimenkul yatırım ortaklıkları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2002

Thesis Language: Turkish

Student: POLAT YAMAN

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Ekonominin bütününü etkileyen gayrimenkul yatırımlarının pahalı yatırımlar olması zaman zaman yeni örgütlenmelere ve yeni finansman yöntemlerinin gelişmesine neden olmuştur. Bu örgütlenmelerden biri olan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları , dünyada ve özellikle ABD'de uzun bir geçmişe sahip olmasına karşın ülkemizde faaliyete 1990'lı yıllarda başlamıştır. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları , SPK'nın seri VI no:11 sayılı tebliğinin 4.maddesinde belirtildiği üzere sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine yatırım yapabilen, belli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen sermaye piyasası kurumlarıdır. Küçük yatırımcıların sermaye piyasasına çekilmesi, böylelikle yatırımların ve ekonominin canlılık kazanması GYO'ların varlığını önemli kılan bir etmendir. GYO'lar portföyünde asıl olarak gayrimenkulleri, bir anlamıylada güveni, yatırım yapılırken alınacak riski barındırmakla küçük yatırımcıların bütünüyle mülkiyetini hiçbir zaman edinemiyecekleri değerlere ulaşmasını sağlamaktadır. GYO'ların ülkemiz açısından en önemli katkılarından biriside kayıtdışılığın azaltılmasında oynayacağı önemli roldür. Ülkemizde gayrimenkul sektöründe görülen pekçok işlemin ya hiç kayıtlara yansımadığı yada eksik değerlerle kayıtlara girdiği bir gerçektir. GYO'ların hertürlü işlemleri ekspertiz değeri referans alınarak yapılmakta ve kayıtlara geçirilmektedir. Ekspertiz işleminide SPK tarafından belirlenen profesyonel kurumlar yapmaktadır. GYO'ları sağladığı nakit getiri, likidite, profesyonel yönetim, portföy çeşitlendirilmesi ve performansın sürekli izlenmesi gibi avantajlarıyla yatırımcı için cazip bir yatırım alternatifi olmaktadır. Bu çerçevede yeni ortaklıkların katılımı ile sektörün önümüzdeki yıllarda dahada gelişmesi beklenmektedir. The expensiveness of real estate investments which affects the whole economy caused new organizations and the development of new financial methods from time to time. Real Estate Investment Trusts, one of these organizations, have commenced activity in Turkey in 990s though they have a long past in the world, particularly in the USA. As it is mentioned in the official statement of the Capital Market Board (CMB) (Vol. VI, no.11, art.4) , the Real Estate Investment Trusts are capital market institutions which can make investments to capital market instruments and real estate projects, and can establish ordinary partnership to realize certain projects. Attracting small investors to capital market, hence the reviving of investments and the economy is a factor that makes the existence of real estate investment trusts important. In their portfolios "Real Estate Investment Trusts" contains not only the real estates but risk which emanates from investment and trust. This lets small investors to obtain values which they will never by themselves can totally manage to obtain the possess. One of the most important contributions of real estate investment trusts for our country is the important role that they will play in reducing informal economy. The fact that many transactions that are seen in the real estate sector in our country have neither reflected to records nor entered in the records with short values is a reality. Every kind of real estate investment trusts' transaction is done by taking the appraisal value as reference and is entered into the records. Appraisal transactions are done by professional institutions determined by CMB. Real estate investment trusts, with its advantages such as cash returns, liquidity, professional management, diversification of portfolio and constantly watching the performance, constitute an attractive investment alternative for investor. In this framework, it is expected that the sector will further develop with the participation of new partnerships.