Dijital platformlarda içerik yönetimi: Küre TV örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Communication, Journalism, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: BURAK BAĞ

Consultant: ŞEVKİ IŞIKLI

Abstract:

Dijital Platformlarda İçerik Yönetimi: Küre Tv Örneği Bu tez çalışmasında, 2013-2014 yılları arasında dijital platformlar ve video yayıncılığının mevcut durumu analiz edilmiş; görece yeni bir alan olmasının beraberinde getirdiği sorunlar tespit edilmiş, bu sorunların nasıl çözülebileceğine dair öneriler geliştirilmiştir. Dijital platformlarda karşılaşılan imkan, sorunlar ve öneriler, Samanyolu Yayın Grubu’nun Over The Top (OTT) platformu olan Küre Tv üzerinden oluşturulmuştur. Bunu yaparken dijital içerik yöneticisi olarak çalışan öğrenci, kendi mesleki yeterlilik, deneyim ve gözlemlerine, mevcut Türkçe ve yabancı dildeki literatürlere başvurmuştur. Kuramsal çerçevede, geleneksel uydu ve dijital video yayıncılığının birbirinden farkları, avantaj ve dezavantajları, uygulama koşulları ve etki alanı gibi açılardan ele alınarak karşılaştırmalı analizler yapılmış; nesnel verilere ulaşılan uygulama kısmında ise Küre Tv örneği çözümlenmiştir. Araştırma, her biri ayrı bir bölümde ele alınan dört temel argüman üzerine kurulmuştur. Birinci bölümde geleneksel uydu yayıncılığının kendine özgür bir mantığı ve çalışma sisteminin olduğu; ikinci bölümde OTT ve IPTV ağırlıklı olmak üzere dijital video yayıncılığının dijital platformlarda güncel bir devrime yol açtığı fakat Türkiye’de çeşitli sebeplerden ötürü etkili uygulanamadığı; üçüncü bölümde Küre TV’nin iyi bir dijital platform örneği sunduğu fakat hala geliştirilmesi gereken yönlerinin olduğu görüşü araştırılmış, analiz edilmiştir. Bu üç bölüme, çalışmanın ana argümanı olan “geleneksel uydu ve dijital video yayıncılığının yayıncılık yaklaşımı açısından farklı olduğu” görüşü eşlik etmektedir. Araştırmanın ulaştığı sonuç kısaca şöyledir: Türkiye’de rating ölçümlerinde tek söz sahibi olan TNS rating ölçümleme şirketinin 2013-2014 tüm gün ve prime time rating verileri Samanyolu Tv, Kanal D, Star ve TRT 1 üzerinden karşılaştırılması tablolar ve şekillerle analiz edilmiştir. Ardından Alexa ölçümleme şirketinin 2013-2014 dünya sıralaması verilerine göre Küre Tv, Tvyo, Net D ve trt.net.tr karşılaştırılması tablolar ve şekillerle analiz edilmiştir. Bu analizler sonucunda ilk hipotez olan dijital yayıncılık ortamında içerik yönetiminin ancak geleneksel uydu ve dijital video yayıncılığının mantığına hâkim olunarak doğru bir şekilde yapılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. İkinci hipotez olan dijital video yayıncılığında içerik yönetimine hâkim olan kuruluşların ratinglerde geride dahi olsa dijital yayıncılıkta başarılı olabilecekleri sonucuna ulaşılmıştır. Dijital platform yayıncılığın daha etkili yapılabilmesi için şu hususlara dikkat edilmesi gerektiği vargısına ulaşılmıştır: Günlük yayın akışı ve yayın kalıpları hazırlanarak profesyonel bir planlama yapılmalı, bir içerik televizyonda yayınır yayınlanmaz dijital olarak da yayınlanmalı, dizi/program bölümleri en az bir gün öncesinden dijital olarak arşivlenmeli vb. Bu tez çalışması dijital yayıncılık ve OTT platformları konusunda araştırma yapacak araştırmacılara geleneksel uydu ve dijital video yayıncılığının mantığı, işleyişi, dijital video yayıncılığında içerik yönetimi ve teknik alt yapı konularında yeni çalışmalar için önemli bir kaynak niteliği de taşımaktadır. Anahtar Kelimeler: Dijital platformlar, dijital yayıncılık, Over The Top (OTT), dijital içerik yönetimi, Küre Tv. ABSTRACT Content Management in Digital Platforms; Sample Of Kure TV In this thesis, the current status of the digital platforms and video broadcasting between 2013 and 2014 is analyzed, considering its a relatively new area, the problems have been defined, solutions have been developed, regarding the problems. Possibilities, problems and suggested solutions that we came up with are all derived of the OTT platform called kure.tv that belongs to the Samanyolu Broadcasting Group. By doing this the student has applied to his own observations, professional experience and capability in literature in Turkish and other languages. The differences, advantages, disadvantages, conditions and radius of the traditional and digital broadcasting has been analyzed within the speculative framework. When it comes to using data, kure.tv example has been tested. The study has been based on four basic argument in different sections. In the first one, we analyzed that the traditional and satellite broadcasting has own way and systematics, in the second one, we observed that digital video broadcasting had a revolutionary effect mainly OTT and IPTV but couldn’t be implemented throughly in Turkey due to various reasons. In the third section we concluded that kure.tv offers a great digital platform example, yet has a lot to develop still. In another section, we argued that the traditional and digital video providing are drastically different in terms of publisher approach. The conclusion we reached is as follows: comparison of prime time and all day rating data of the Samanyolu TV, Kanal D, Star TV and TRT1 channels are analyzed with graphs and charts, according to TNS, the only authorized organization in Turkey for the years of 2013 and 2014. Then the same analysis is applied to the data of kure.tv, tvyo.com, netd.com and trt.net.tr, according to the Alexa internet measurement company. In accordance with these analysis, we concluded one could only excel in digital content management by also excelling the content management in the conventional broadcasting as a whole. As a second hypothesis, we saw that the some of the contents could be followed greatly even though they performed poorly in terms of ratings for traditional TV. One should pay attention to the following elements in order to be able to provide an effective digital video broadcasting: A professional planning should be conducted by preparing daily tv/content listings, a traditional content should be converted to the digital as soon as it ends, episodes of the shows and programs should be digitally archived at least a day prior to the air time. This thesis will provide a new source about digital broadcasting and OTT platform, for researchers who focus on the traditional broadcasting and digital broadcasting's logic, how it works, content management on digital broadcasting and technical substructure for new studies this is an important resource. Keywords: Digital platform, Digital broadcasting, Over The Top (OTT), digital content management, Kure TV.