Dış ticarette parasal aktarım mekanizmasının akreditif kanalıyla işleyişi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Hasret Özmen

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Günümüzde dış ticaret kavramının önemi giderek artmaktadır çünkü ülkeler üretim fazlalıklarını veya eksikliklerinde başka ülkelere satma veya alma seklinde yaptıkları işlemlere dış ticaret denilmektedir. Bundan dolayı dış ticaret işlemlerinde uygulanan birçok parasal aktarım mekanizması sözkonusudur ve bunlardan en popular ve güvenlisi akreditif işlemidir. Bu çalışmanın amacı, dış ticarette aktif ödeme aracı olan akreditif işlemlerinin teorik olarak incelenmesidir. Bu kapsamda çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk olarak parasal aktarım mekanizmaları ile ilgili teorik çerçeve verildikten sonra, akreditif işlemleri detaylı olarak irdelenmektedir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise akreditif işlemlerinin uygulamadaki işleyişi literatür ve pratik örnekler çerçevesinde incelenmektedir. Sonuç olarak, tüm dünyada güvenli bir ödeme aracı olarak bilinen akreditifli ödemenin popülerliği giderek artmaktadır. -------------------- Nowadays, the importance of the concept of foreign trade is increasing, because the countries that sell or buy to other countries for their excess production or deficiencies are called foreign trade. Therefore, there are many monetary transfer mechanisms used in foreign trade transactions, and the most popular and secure of them is the letter of credit transaction. The aim of this study is to examine theoretically the letter of credit transactions, which are active payment instruments in foreign trade. In this context, the study consists of three main sections. Firstly, after giving the theoretical framework about monetary transmission mechanisms, the letter of credit transactions are examined in detail. In the third part of the study, the functioning of the letter of credit transactions in practice is examined within the framework of literature and practical examples. As a result, the popularity of letter of credit, known as a secure means of payment worldwide, is gradually increasing