Çeşitli kumarin türlerinin oksidatif stres üzerine etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: NAYAT ARSLAN

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Ayşe Ogan

Co-Consultant: Serap Demir

Abstract:

Oksijenin, dünyadaki karmaşık hayatın oluşumunda çok önemli merkezi bir rolü vardır. Çünkü oksijenik fotosentez ve oksijenli solunum sayesinde gezegenimizin biyosferinde hayatın canlılığını sağlar. Oksijen aynı zamanda reaktif oksijen türleri (ROS) diye adlandırılan toksik molekülleri de oluşturabilir. Çeşitli biyotik ve abiyotik faktörler oldukça reaktif ve toksik olan, proteinlere, lipitlere, karbonhidratlara ve DNA'ya hasar veren ve oksidatif strese neden olan reaktif oksijen türlerinin oluşumuna sebep olur. ROS'lar hem süperoksit (O2??), hidroksil (OH?), perhidroksil (HO2?) gibi serbest radikalleri hem de hidrojen peroksit (H2O2), singlet oksijen (1O2) gibi radikal olmayan moleküllerden meydana gelirler. Antioksidan savunma sistemleri ise organizmayı oksidatif strese karşı korurlar. Kumarinler doğada özel bir role sahip, önemli bir bileşik grubunu oluştururlar. Kumarin ve onların türevleri sergiledikleri antioksidan, antitrombotik, antinflamatuvar, anti-HIV, antihelmintik gibi farmakolojik özelliklerinden dolayı günden güne popülerliklerini arttırmaktadırlar. Tüm bu özelliklerinden dolayı kumarin ve türevleri kapsamlı araştırmalara tabi tutulmuşlardır. Bu tez çalışmasında Organik Kimya ve Biyokimya Anabilim Dalı tarafından sentezlenen kumarinlerin antioksidan fonksiyonları hakkında bilgi edinmek amacıyla, kumarinlerin antioksidan aktiviteleri DPPH Üzerinden Serbest Radikal Süpürücü Etki Tayini (DPPH), CUPRAC (Cu2+ indirgeyici antioksidan kapasite) Yöntemi, FRAP (Fe 3+ indirgeyici antioksidan kapasite) Yöntemi gibi metotlarla saptanmıştır. Denemelerin sonuçları incelendiğinde kumarin türevlerinin antioksidan özelliklerinın iskelet yapılarına göre değişkenlik gösterdiği, yapısında en fazla -OH grubu içeren VIII numaralı kumarinin (6,7-Dihidroksi-4-(3,4-dihidroksifenil)kumarin) en yüksek antioksidan aktiviteye sahip olduğu; yapılarında -OH, -OCH3, -OCOCH3 gibi substitüye grup içermeyen V ve VI numaralı kumarinlerin (srasıyla 7,8-Benzo-3-bifenilkumarin; 6,7-Benzo-3-bifenilkumarin) en düşük antioksidan aktiviteye sahip oldukları saptanmıştır.