Fütüvvetname yazımı açısından Minhâcü'l-Mürîdîn ve Mecmua'nın yeri ve önemi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: BEYZA ÖZDEN ALTIN

Consultant: Gülgün Uyar