Almanya'da geleneksel iletişim sektörünün teknolojik gelişme karşısındaki rekabet gücü


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2003

Thesis Language: Turkish

Student: İHSAN KIVANÇ ÖROĞLU

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

ALMANYA'DA GELENEKSEL İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN TEKNOLOJİK GELİŞME KARŞISINDAKİ REKABET GÜCÜ Küreselleşme sürecinin en önemli nedenlerinden biri ve temel dayanak noktası olan iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, tüm dünyayı tek bir bütün haline getirmekte, ortak bir payda yaratmaktadır. Dünyanın herhangi bir bölgesinde çıkan ekonomik krizler, toplumsal olaylar, sosyal değişimler veya değişik akımlar, diğer ülkeleri ve hatta diğer kıtaları da etkilemekte, iletişim teknolojilerinin çok yoğun kullanılması sayesinde çok kısa bir süre içerisinde diğer bölgelere yayılmaktadır. Geleneksel haberleşme ortamlarının değişime ayak uydurabilme ve kendilerini yenileyebilme kapasiteleri ise, fiziki yapılarından dolayı oldukça düşüktür. Bu çalışmada, geleneksel ve modern yazılı iletişim teknolojilerin günümüzdeki önemlerine, sahip oldukları güçlü ve zayıf yönlere, gelecekteki yapılarına ve rekabet şanslarına ışık tutulmaya, farklı tarafları incelenmeye çalışılmıştır. Eski ve yeni yazılı iletişim teknolojilerinin kulanım alanları, hem sosyal hem de ekonomik faktörler ışığında incelenmektedirler. Böyle bir çalışma için uygun ölçek olarak Almanya seçilmiştir. Günümüz dünyasındaki ekonomik, politik, teknolojik ve sosyal ağırlığından, bunun yanında içerisinde barındırdığı yüksek oranda yabancı etnik nüfus bakımından, dünyanın diğer kısımlarını da temsil edebilme yeteneği yüksek görülmektedir. Çalışma,. yeni iletişim ortamlarının, özellikle Almanya şartlarındaki ayrıntılı incelenmeleri ile başlamakta, sonrasında geleneksel yazılı haberleşme teknolojisi olan posta servislerinin hem dünyadaki hem de Türkiye'deki tarihçeleri, bu iletişim ortamının Almanya çapındaki kullanım yaygınlığı, şekil ve tablolar desteğiyle incelenmektedir. Piyasadaki çeşitli mektup tipleri, satış miktarı ve geliri temelinde detaylı olarak analiz edilmektedir. Alman toplumunu temsil eden çeşitli niceliksel ve niteliksel özellikleri öne çıkan müşteri profillerinin değişik iletişim ortamlarına bakışları ve bu konudaki düşünceleri, bu haberleşme kanallarının geleceklerinin belirlenmesi konusunda hayati bir rol oynamaktadır. The development of the communication technologies, one of the major reasons and the basis of the globalization process, lead the rapid developments into an international platform. Thanks to the intensive and effective usage of the communication technologes; financial crises, sosiological changes, mass movements and new political views, which occouring on any spot on the earth, spread to the other countries rapidly. But the adaptation and self-modification capacity of the traditional communication technologies is quite limited, because of their physical form and the conditions. Within this study; importance, market stances, advantages & disadvantages and the competitional pre-view of the traditional and the new communication technologies in the future markets are explained. It is focused on their effectivity on different fields of the market , both in the social and the economical terms and factors. Germany is chosen as the researched and studied market size, because of its great economical & technological potential, pioneering position in EU. The high percantage of the different ethnic groups in total population, makes the country a good representator for the different social and cultural backgounds. This study starts with analysis of the new communication technologies in German market, continues with historical knowledge of the postal services in our country and also in different countries of the world, analyzes the financial facts & figures of the postal services in the studied market. Several postal products in the market are studied with the help of the charts and graphics, which are including the datas, such as the turnover and gross annual sales. The preferences and communicational behaviours of the different customer profiles will be the major factor for the competitonal resistance against the new technologies and the market share of the postal services in future markets.