Çin Ulusal Haber Ajansı : Xinhua ve güncel Çin Basını


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Baıkeertıemuer Maımaıtımın

Consultant: LEVENT ELDENİZ

Abstract:

ÇİN ULUSAL HABER AJANSI: XİNHUA VE GÜNCEL ÇİN BASINI Kitle iletişim araçlarının artan güvenilir ve hızlı bilgi ihtiyacı, haber ajanslarının yaygınlaşmasını sağlamıştır. Dünyada ilk haber ajansı olarak kabul edilen Havas Ajansının kurulduğu 1835 yılından günümüze güvenilir ve hızlı bilgi akışı haber ajansları aracılığıyla sağlanmaktadır. Haber ajanslarından başta kitle iletişim araçları olmak üzere kamu kurumları ve özel şirketler hizmet almaktadır. Dolayısıyla son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri ve AB gibi gelişmiş ülkelerdeki en etkili haber ajanslarının yanı sıra BERNAMA, MENA ve XİNHUA gibi uzak ve orta doğu ülkelerindeki bazı haber ajansları da dünya genelinde söz sahibi olmaya başlamaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada haber ajansına alakadar temel kavramlardan yola çıkarak Çin ulusal haber ajansı Xinhua üzerinde durulmuştur. Ardından bu ajansın kuruluş amacı, örgütlemesi, organizasyon yapısı, teşkilatlanma biçimleri, insan kaynakları yönetimi, iktisadi durumu anlatılmakla beraber CNC, Xinhua Net, Çin görsel-işitsel medya ve yazılı basının güncel durumuna değinilmiştir ABSTRACT CHINESE NATİONAL NEWS AGANCY: XINHUA AND CONTEMPORARY CHINESE MEDYA The increasing reliable and speed information need of mass media has provided the spread of news agencies. From Havas, which is that considered to be the world's first news agency who is established in 1835 to today, the reliable and speed flow of information provided by news agencies. Firstly mass media including public institutions and private companies take service from news agencies. Consequently, in recent years apart from the United States and European Union’s big news agancies, some news agancies in the far and middle east countries are starting to appear on international platform. In this thesis, first of all, we were concentrated on China news Agancies, Xinhua, after the short explanation of basic conceptions of news agancies. And then, Xinhua news agancy’s purpose of the foundation, organizational structures and forms, human resources management and economic situation, CNC, Xinhua Net, the contemporary audio-visual media and the written press of China were analized in detail.