Türkiye' nin üretim potansiyelleri çerçevesinde ihracat teşvik yapısının seçilmiş bazı ülkeler ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: ÖMER NAMLITEPE

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Küreselleşme kavramı ile önemi her geçen gün artan ihracat, ülkeler için döviz kazanmanın en sağlıklı yol olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle ihracat artışları ülkeler için son derece önemlidir. Ülkelerin ihracatlarını arttırmak için öncelikle ülke kaynaklarını doğru kullanmaları ve ardından ülke üretimini uluslararası piyasalara uygun şekilde sunmaları gereklidir. Her ülkenin sahip olduğu kaynaklar farklıdır ve bu farklı kaynakları uluslararası piyasalara sunarken, ülkede bulunan firmaların bu piyasalarda yer alabilmeleri için devletin yardımına ihtiyaçları vardır. Ülkelerin firmalarını ihracata yönlendirmek, uluslararası piyasalarda pay almalarını sağlamak ve rekabetçi ürünlerin gelişimi için ülkelerin en çok kullandığı araç ihracat teşvikleridir. İhracat teşvikleri her ülkede farklı araçlarla ve farklı amaçlarla kullanılsa da en temel amacı ülkelerin ihracatlarını arttırmak ve uluslararası piyasalarda pazar paylarını arttırmaktır. Bu çalışmada Türkiye’ nin geçmişten günümüze ihracat teşviklerinin gelişimini, seçilmiş bazı ülkelerin ihracat teşviği uygulamaları Türkiye dış ticaret verileri ile karşılaştırılarak incelenmiştir. Sonucunda ise Türkiye’ nin üretim potansiyeli olabilecek alanların incelemesi yapılarak, Türkiye’ de uygulanmakta olan teşviklerle üretim potansiyellerinin birlikte nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair önerilerde bulunulmuştur. ABSTRACT With the concept of globalization, increasing export is considered the most healthy way of earning foreign exchange for the countries. For this reason, export increases are extremely important for countries. In order to increase the exports of the countries, it is first necessary to use the country resources properly and then to present the country production in accordance with the international markets. The sources of each country are different, and while presenting these different resources to international markets, companies in the country need the help of the government to take part in these markets. It is the most used vehicle export incentives in the countries for directing exports to the countries of the countries, getting their share in international markets, and for developing competitive products. Although export incentives are used in different countries for different purposes and for different purposes, it is also necessary to increase the exports of the main target countries and increase their market share in international markets. In this study, Turkey's export promotion practices of some countries selected for the development of export incentives from the past, Turkey's foreign trade data were analyzed by comparison. In the conclusion, Turkey's production upon examination of the area that can potentially including Turkey, have also made suggestions on how it should be evaluated together with the incentives being implemented.