Nonalkolik yağlı karaciğerli hastalarda ileri evre fibrozisin saptanmasında noninvaziv yeni bir yöntem olan fibrometer VCTE'nin tanısal performansı


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Marmara University, School Of Medicine, Internal Medical Sciences, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: ELİF DİNÇSES

Supervisor: Yusuf Yılmaz