Çeşitli 1,2,4-triazol halkası içeren heterosiklik bileşiklerin asetilkolinesteraz ve bütirilkolinesteraz aktiviteleri üzerine etkilerinin araştırılması


Creative Commons License

Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute For Graduate Studies İn Pure And Applied Sciences, Department Of Chemistry, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: MERT ÇETİN

Supervisor: Özkan Danış