Mesleki eğitim okullarında CAD-CAM programlarının uygulama düzeylerinin ve okul sanayi işbirliği geliştirme çalışmalarının incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Department of Mechanical Education, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: YUNUS KIRİBRAHİM

Supervisor: Senai Yalçınkaya

Abstract:

MESLEKİ EĞİTİM OKULLARINDA CAD-CAM PROGRAMLARININ UYGULAMA DÜZEYLERİNİN VE OKUL SANAYİ İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ Bilgisayar olayı yeni olmakla beraber “Bilgisayar Destekli” ya da “Bilgisayar Yardımlı” kavramın etkinlik kazanması son 15 - 20 yılın ürünüdür. Ülkemizdeki gelişmeler dünya çapındaki bilgisayar destekli tasarım ve üretim uygulamalarına kıyasla daha yeni ve çok hızlı gelişme aşamasındadır. Türkiye için Bilgisayar Destekli üretim alanında yeni bir kavram olmakla birlikte hızla kendini kabul ettirmekte ve uygulamaları endüstride gözlenmektedir. Birçok açıdan bakıldığı zaman Bilgisayar Destekli üretim geleceğin üretim teknolojisi olarak görülmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de rekabet şansını yitirmek istemeyen kuruluşlar en kısa sürede kendilerini Bilgisayar Destekli üretime adapte etmelidirler. Bu adaptasyon, bu konuda deneyimli uzman bir ekip tarafından yapılabilmektedir. Bu uzman ekip ise, kendi bilgisini kullanarak bu işi tamamlayabilmektedir. Para kaynakları kısıtlı, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde deneyimli uzman ekipler bulmak kolay değildir. Bilgi bu ülkeler tarafından, gelişmiş ülkelere nazaran, daha fazla para ödeyerek ithal edilmektedir. Bu durum karşısında gelişmekte olan ülkelerin izleyebilecekleri en uygun yol, kendi uzman ekiplerini oluşturmak üzere, bu konu üzerinde yapılan araştırmaları desteklemesidir. Bu tür araştırmaların yapılması ve insan yetiştirilmesi için en uygun ortam da üniversiteler olarak görülmektedir. Bu çalışmamızda Türkiye’ deki Bölgelere göre Meslek okullarında mevcut olan CAD-CAM Programlarının uygulama durumları incelenmeye çalışılmış, Üniversite-Sanayi işbirliği çevresinde çalışmalar araştırılmıştır. Araştırmamız neticesinde CNC tezgâhlar, ancak CAD/CAM programlarıyla desteklendiğinde işlevselliklerini tamamlar ve teknolojik olarak yapılan yatırımın karşılığını vermeye hazır hale geldiğini görmekteyiz. CAD, CAM ve CAE sistemleri; bilgisayarların ileri bilgi işleme avantajlarını, uzun uğraş gerektiren tasarım, analiz ve imalat gibi mühendislik süreçlerine uygulayarak, kalite, maliyet ve zaman tasarrufu bakımından avantajlar sunan teknolojiler olduğu görülmektedir. Ülkemizde de bu teknolojilerin gelişmiş Ülkelerle yarışır bir şekilde rekabet etmesi için Sanayide-Üniversitelerimizde-Mesleki Teknik Eğitim veren tüm kurumlarda CAD-CAM uygulamalarının yaygın bir şekilde kullanılması her yönüyle avantaj sağlayacaktır. ABSTRACT VOCATIONAL EDUCATION PROGRAMS CAD-CAM SCHOOLS AND SCHOOL APPLICATION RESEARCH ON THE LEVEL OF DEVELOPMENT WORK STUDY OF INDUSTRIAL COOPERATION A computer is new, however the event "Computer Aided" or "Computer Assisted" concept, to take effect the last 15-20 years product. Developments in computer-aided design and manufacturing practices around the world in our country, a relatively new and to some extent in the initial stage. A new concept for Turkey in the field of Computer Aided Although production onto impose itself and its applications in industry quickly observed. In many ways Computer-Aided Manufacturing is technology of the future. Therefore, organizations in Turkey have to adapt themselves as soon as possible in Computer-Aided Manufacturing Area if they don’t want to lose the chance to compete. This adaptation can be performed by a team of experienced experts in this regard. This team of experts, however, can complete this work by using their knowledge. Limited financial resources, developing countries such as Turkey, it is not easy to find an experienced expert teams. Knowledge of these countries, compared to developed countries, is imported by paying more money. Faced with this situation the best way they can monitor the developing countries, to create their own specialized teams, should support research on this topic. This kind of research and universities to the optimal environment for the growth of the human observed. In Turkey in vocational schools by region to examine the current status of the application of CAD-CAM programs studied, researched work around collaboration with university and industry.