Zeolit katkılı kitosan esaslı yara örtücü membran karakterizasyonu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Department of Textile Education, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: ARZU AKTEKİN

Consultant: Erhan Öner

Abstract:

ZEOLİT KATKILI KİTOSAN ESASLI YARA ÖRTÜCÜ MEMBRAN KARAKTERİZASYONU Günümüzde yara sahasında iyileşme aktivasyonunu artırmaya yönelik olarak kullanılan fibrinler, lifler, filmler ve jeller yara örtücü materyallerdir. Zeolitler moleküler boyutlarda boşluklar ve kanal sistemleri taşıyan gözenekli kristal yapılı malzemeler olup, zeolitlerin tıp alanında, yanık yaralarının iyileşmesi, kanserli hücrelere karşı, bağışıklık sistemi bozukluklarının tedavisi gibi birçok alanda kullanımı mevcuttur.Kitosanın yara iyileşmesini hızlandırdığını, yanık tedavisinde etkili bir materyal olduğu hakkında bilgi teknik literatürde mevcuttur. Kitosanın hemostaz’ı (kanamayı durdurucu) hızlandırdığı, fibröz (lif dokusu) doku oluşumunu azalttığı ve doku rejenerasyonunu geliştirdiği bilinmektedir. Kitosan filmler, iyi oksijen geçirgenliği, yüksek su emiciliği ve yavaş enzimatik degredasyonu (bozunumu) gibi yara iyileşmesini hızlandırıcı avantajlar sağlamaktadırlar. Kitosan yara bantlarının üretiminde kullanılmaktadır. Yara bantları günümüzde geniş kullanım alanı bulmakta olup, yaraların iyileşmesinde yardımcı olurlar. Kitosana eklenen klinoptilolitin absorban özellikleri ile oluşan filmlerin, gazları, biyolojik sıvıları tuttuğu; doku iyileşmesine de katkı sağladığı bilinmektedir. Klinoptilolit aynı zamanda bakteri penetrasyonunu da önlemektedir. Bu çalışmada, öncelikle 100 mL su içerisinde 2 g kitosan ve %3’lük askorbik asit eklenerek çözeltiler hazırlanmış; bu çözeltilerin içerisine de %3 sorbitol, %2 gliserin ve %2.5, 5, 7.5 ve 10 oranlarında klinoptilolit eklenerek karışımlar oluşturulmuştur. Hazırlanan bu karışımlar petri kabına dökülüp, film oluşumu için etüvde 24 saat bekletilmiştir. Etüvden alınan filmler ışık ve hava almayacak şekilde petri kapları içinde ışıktan korunarak saklanmıştır. Çalışmada sorbitol ve gliserin kullanılmasındaki amaç, sorbitolun dışarıdan gelen bakterilere karşı filmi uzun süre koruyabilmesinden; gliserinin ise, oluşan filme elastikiyet katmasından dolayıdır. Hazırlanan membranların yapısal ve morfolojik karakterizasyonu için FTIR ve SEM analizleri yapılmıştır, su absorplama özellikleri incelenmiştir. Klinoptilolit/kitosan katkılı filmlerin, yara iyileşmesi ve bakteriler üzerinde ciddi derecede etkin olacağı düşünülmekte olup, bu konuda detaylı bir incelemeye ihtiyaç vardır ve bu çalışmanın sınırları dışındadır. ABSTRACT CHARACTERIZATION OF ZEOLITE ENRICHED CHITOSAN BASED WOUND DRESSING MEMBRANE Nowadays there are several different kinds of fibrils, fibers and covering films and different forms of covering materials being used to promote healing in wounds. Zeolites are crystalline porous solids with molecular-sized voids and channel systems. Zeolites are used in medicine in several areas like wound healing, against carcinogenic cells or treatment of immunologic disorders. Chitosan is reported to enhance wound healing and as an effective material in burn treatments. Chitosan has been proved to accelerate hemostasis (stop bleeding), diminish fibrous tissue formation and improve tissue regeneration. Chitosan films offer advantages like high oxygen permeability, high water absorption and slow enzymatic degradation that enhance wound healing. Chitosan is used in production of wound dressings. Wound dressings have a wide area of utilization and actually, they are beneficial in wound healing. Clinoptilolite also prevents penetration of bacteria. In this work, the solutions of 2 g chitosan and 3% ascorbic acid were prepared in 100 mL water; these solutions were later enriched by the addition of 2.5, 5, 7.5 and 10% clinoptilolite, sorbitol 3% and glycerine 2%. The solution is then poured into a petri dish and kept in a drying oven for a period of 24 hours. When the petri dishes were removed from the drying oven, they were kept away in a safe environment where they were not exposed to light or air. The reason of sorbitol and glycerine addition was that sorbitol can protect the films against bacteria coming from environment, and glycerine can provide elasticity and diminishes the fragility of the films. The structural and morphological characterization of the membranes was carried out by FTIR and SEM analyses, and the water absorption properties of the membranes were investigated. It has been thought that the clinoptilolite/chitosan films would be antimicrobial and effective in scar healing. However, this is out of scope of the present work and must be investigated separately.