Oligoastenoteratozoospermi olgularında kriyoprezervasyon yönteminin zamana bağlı olarak sperm parametreleri ince yapısı ve hücre ölümü üzerine etkileri


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Marmara University, School Of Medicine, Basic Medical Sciences, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: PINAR TURAN

Consultant: Feriha Ercan

Abstract:

Sperm morfolojisinin bozulması, sayı ve hareketliliğinin azalmasını ifade eden oligoastenoteratozoospermi (OAT) en önemli erkek infertilite nedenlerinden biridir. Bu olgularda kriyoprezervasyon etkisi yeterince araştırılmamıştır. Bu çalışmada OAT olgularında kriyoprezervasyonun sperm parametreleri, ince yapısı ve DNA fragmantasyonu üzerine olan etkilerini göstermek amaçlanmıştır. Semen örnekleri OAT’lı 20 kişi ve normospermik 20 kişi olmak üzere toplam 40 gönüllü erkekten alınmıştır. Örnekler ikiye ayrılarak, ilk kısmı başlangıçtaki semen analizi için kullanılmıştır. İkinci kısmı ise -196oC’ de sıvı nitrojen içerisinde 1 ay ve 3 ay süreyle dondurulup çözüldükten sonra aynı şekilde semen analizi yapılmıştır. Standart semen analizi ile morfoloji, motilite, konsantrasyon açısından değerlendirilen örnekler ayrıca TUNEL (TdT-mediated dUTP nick end labeling) yöntemi kullanılarak DNA fragmantasyon oranı açısından incelenmiştir. Ultrastrüktürel analiz geçirimli elektron mikroskobu ile yapılmıştır. Sperm motilite ve morfolojisi her iki grupta da kriyoprezervasyon sonrası etkilenmiştir. Çözme sonrasında baş, kuyruk ve çoklu anomaliler her iki grupta anlamlı olarak artmıştır, ancak OAT grubundaki artış daha fazladır. Elektron mikroskobu incelemelerinde membran yapılarında bozulma ve akrozomal defektlerde artış görülmüştür. Dondurma öncesi OAT grubundaki apoptotik hücre oranı normospermik gruba göre daha fazla bulunmuştur. Çözme sonrası her iki grupta da apoptotik hücre sayısında önemli bir artış izlenmiştir. Sonuç olarak kriyoprezervasyon membran yapılarında bozulma meydana getirmekte, sperm morfolojisinde bozulmayı ve DNA fragmantasyonunu daha fazla arttırarak OAT grubunda olumsuz etkileri tetiklemektedir. ANAHTAR KELĠMELER: Sperm, kriyoprezervasyon, DNA fragmantasyonu, Oligoastenoteratozoospermi (OAT), ultrastrüktür ABSTRACT TIME DEPENDENT EFFECTS OF CRYOPRESERVATION ON SPERM PARAMETERS, ULTRASTRUCTURE AND CELL DEATH IN PATIENTS WITH OLIGOASTHENOTERATOZOOSPERMI Sperm morphology degradation, reduction of the number and mobility of expressing oligoastenoteratozoospermi (OAT) is one of the most important causes of male infertility. In these cases, the effect of cryopreservation was not investigated. This study aims to reveal the effects of cryopreservation on sperm parameters, ultrastructurel details and DNA fragmentation in patients with OAT. Semen samples were obtained from 40 male volunteers of whom 20 OAT and 20 normospermic men. The samples were separated into two aliquots. The first aliquot was kept for initial semen analysis. The second was stored in liquid nitrogen at -196oC, and analyzed following thawing after 1 and 3 months. Samples were analyzed in terms of motility, concentration and morphology with light microscope, and DNA fragmantation using TdT-mediated dUTP nick end labeling (TUNEL) by fluorescence microscope. Ultrastructural alterations were investigated with transmission electron microscope (TEM). Sperm motility and morphology seemed to be affected more after cryopreservation in samples obtained in both groups. After thawing morphological abnormalities of the head and tail were increased significantly in both groups. However, TEM investigations showed alteration in integrity of the membranes and increased acrosomal defects. Before freezing, apoptotic cell ratio in samples obtained from OAT group was found to be much more than of normospermic group. Post-thaw investigations revealed a prominent increase in number of apoptotic cells in both groups. In conclusion, cryopreservation causes alterations in integrity of the membranes and increases DNA fragmentation, thus triggering relatively negative effects on the OAT group. KEYWORDS: Sperm, cryopreservation, oligoasthenoteratozoospermi (OAT), DNA fragmentation, ultrastructure