Feminist performans


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Fine Arts, Sculpture, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: VESİME ITIR DEMİR

Consultant: NURETTİN BEKTAŞ

Abstract:

20. yüzyılın ikinci yarısında gündeme gelen performans sanatı, sanat-hayat birlikteliğini sağlamanın yanı sıra, sanatın tepkisel boyutunu da görünür kılmıştır. 19. yüzyıldan beri birey olabilme savaşı veren kadın sanatçılar da performans sanatı sayesinde seslerini daha çok duyurabilme imkanı bulmuşlardır. Feminist sanatçıların özellikle 1960‟lı yıllar ve sonrasında sıkça başvurduğu performans sanatı günümüzde hala geçerliliğini korumaktadır. . Bu araştırma, feminist performans sanatçıları ve işleri ile işlerinin düşünsel boyutu üzerinden yapılan inceleme ve çalışmalarla gerçekleştirilmiştir. 20. Yüzyılda yaşamış sanatçılar ve bu dönemde yapılmış feminist içerikli performanslar üzerinde durulmuştur. Performans sanatına giden süreçte sanat akımları hakkında bilgi verilmiştir. Bunun yanında feminizm kuramı hakkında bilgi verilmiş, 50 yıllık süreçteki feminist sanatçıların yaptıkları performanslar yorumlanmıştır. Farklı dönemlerde, Avrupa, Amerika ve Türkiye‟de yaşamış sanatçılar ile yaptıkları performanslarla ilgili incelemeler yapılmış, bu dönemlerin toplumsal durumu da açıklanmıştır. Feminist sanatın yanında, feminist pratiklerden de bahsedilmiştir. . Çalışma, günümüzde yaşayan feminist sanatçıların performanslarının içeriği konusunda yapılmış araştırmalar ve röportajlardan düzenlenen bilgilerin aktarımıyla sonuçlanmaktadır. ABSTRACT The performance art that come up in second half of 20. century, as well as provide coupling of art&life, rendered visible reactivity of art. Female artists that be able to be individual since 19. century, could became popular under favour of performance art. Performance art surviving still itself. . . This research was practiced with about feminist performance artists and their works. Besides informed relative to feminist theory and rendered performances of feminist artists 50-year process. . The research concludes about the feminist performance artists and their performances that living today.