Sürdürülebilirlik bağlamında iç mekan tasarımının geleceği


Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: Seylan Öztürk

Consultant: TÜRKER ŞENCAN

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Sürdürülebilirlik, Tasarım, Yeşil Tasarım, Yeşil Bina, Gelecek, İç Mekan, Mobilya, Standartlar Çalışma temel olarak altı bölümden oluşmakta, birinci bölümde giriş yer almaktadır. İkinci bölümde sürdürülebilirlik kavramının anlamı, ortaya çıkışı ve kapsamı incelenmektedir. Geçmişten bu yana ortaya çıkan ve özellikle 20. Yüzyılda etkili olan çeşitli sürdürülebilirlik yaklaşımları ve çıkış nedenleri sıralanmakta, güncel sürdürülebilirlik tanımının nasıl belirlendiğine dair temeller belirtilmektedir. Dünyada yaşanan kaynak sıkıntılarının ve nüfus sorunlarının sürdürülebilirlik ilkesi ile olan bağı ortaya konmakta, bu sorunları çözebilmek için küresel çapta düzenlenen toplantılar, paneller ve kongreler, hazırlanan raporlar, bildirgeler ve kararlar sıralanmaktadır. Üçüncü bölümde, sürdürülebilirliğin tasarım ile olan ilişkisi incelenmektedir. Tarih boyunca insanoğlunun doğa ile uyumlu, ekonomik ve konforlu bir yaşam için geliştirmiş olduğu geleneksel tasarım yaklaşımları ve günümüze de uyarlanabilecek olan çeşitli sürdürülebilir geleneksel çözümler anlatılmaktadır. Bölümün devamında teknolojik imkanlar sayesinde sürdürülebilir malzemeler, teknikler ve yöntemler geliştiren güncel bilim dalları incelenmektedir. Üçüncü bölümün son kısmında mimarlar, mühendisler ve kullanıcılar için rehber olma özelliği taşıması amacı ile geliştirilmiş çeşitli sürdürülebilirlik standartları ve sertifika sistemleri tanıtılmaktadır. Çalışmanın dördüncü bölümünde, iç mekan ve mobilya tasarımında sürdürülebilirlik ilkesi ile düzenlenebilecek ve geliştirilebilecek olan unsurlar araştırılmaktadır. Bakım – temizlik – sağlık, iklimlendirme – havalandırma, malzeme, geri dönüşüm, aydınlatma, yalıtım, enerji başlıkları altında incelenen bu unsurların genel özellikleri, sağlıklı ve konforlu bir çevre yaratmak için karşılamaları gereken temel standartlar, sürdürülebilir özellikte üretilmeleri için geliştirilen teknolojik yenilikler incelenmekte ve yorumlanmaktadır. Beşinci bölümde, sürdürülebilir özellikleri uluslararası tanınan sertifikalarla tescillenen dört farklı yapının analizleri yer almaktadır. Çalışmanın sonuç kısmı, önceki bölümlerde irdelenen sürdürülebilirlik kavramının, gelecekteki iç mekan ve mobilya tasarım yaklaşımlarını ve yöntemlerini nasıl şekillendireceği ile ilgili yorumlar üzerine kurulmaktadır. Keywords: Sustainability, Design, Green Design, Green Building, Future, Interior, Furniture, Standards ABSTRACT The study is consisted of six main chapters and the first chapter is written as an introduction. The second chapter is composed on the contents, origin and the concept of sustainability. Various sustainability approaches which appeared from past to the present and influenced the 20th century are specified and the fundamentals of the contemporary definition of sustainability are defined. The relations between the principles of sustainability and the natural source crises and overpopulation are presented with the reports, declarations and the decisions of the most important global sustainability conferences, assemblies and commisions. In the third chapter, the link between design and sustainability is analyzed, followed by an evaluation of various traditional design methods developed throughout the history and their sustainable solutions for a more comfortable, indigenous and economically prosperous life. The chapter proceeds on the definitions of advanced sciences and technologies, studying on and developing new sustainable materials, techniques and methods. The last part of the chapter consists of the presentation of the main sustainability standards and certification systems in the world, formulated to guide the architects, engineers and customers. Throughout the fourth chapter the elements of interior and furniture design that are susceptible to be reformed and improved by the principles of sustainability are examined. These elements are categorized as maintenance, cleaning, health, air conditioning, ventilation, materials, recycling, lighting, insulation and energy and are studied in the context of their basic features, the minimum standards required to create a healthy and comfortable environment and the new technologies and innovations for their sustainability attributes. The fifth chapter is consisted of the analyzes of four different buildings, which are presented with internationally acknowledged sustainability certificates. The conclusion of the study is based on the interpretations concerning the effects of sustainability on the future of the interior and furniture design approaches and methods.