Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde yüklenicinin ayıptan doğan sorumluluğu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Law, Private Law, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: DAVUT ARMAĞAN

Consultant: SERAP HELVACI

Abstract:

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞU Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi geniş uygulama alanına sahip bir sözleşmedir. Bu sözleşme kapsamında yüklenicinin borçlarından biri ayıpsız bir bina yapmaktır. Bu çalışmada inşa süreci esnasında ve inşa sürecinden sonra meydana gelen ayıplar incelenmiştir. Bu çerçevede yüklenicinin ayıptan doğan sorumluluğunun kapsamı ve arsa sahibinin kullanabileceği haklar açıklanmıştır. Anahtar Kelimeler : İnşaat, Yüklenici, Ayıp ABSTRACT CONTRACTOR’S RESPONSIBILTY FOR DEFECTS REGARDING CONSTRUCTION CONTRACTS IN RETURN FOR LAND SHARE Construction contracts in return for land share is a contract which has a wide field of application. One of the contractor’s obligation within the scope of this contract is to construct a building free from defects. In this study, the defects occured during construction period and after construction period has been examined. In this context, the scope of contractor’s liabilty for defects and land owner’s rights are explained. Keywords : Construction, Contractor, Defect