Günler ile ilgili hadisler


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Social Sciences, Basic Islamic Sciences, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: ZEYNEP ŞAHİN

Supervisor: Aynur Uraler

Abstract:

GÜNLER İLE İLGİLİ HADİSLER Hz. Muhammed haftanın günleri, özel günler ve hicri aylar hakkında bazı değerlendirmelerde bulunmuş, bu vakitlerde gerçekleşen önemli olayları haber vermiş ve özellikle bazı günlerin faziletine vurgu yapmıştır. Bununla birlikte Onun günler ile ilgili emir, tavsiye ve yasakları bulunmaktadır. Bu emir ve yasakların ardındaki sebebin tespiti ile günlerin birey ve toplum hayatındaki önemi daha iyi anlaşılacaktır. Nitekim, bilim adamlarının güneş ve ayın hareketleri, dolayısıyla günler ile ilgili yaptıkları araştırmalar, Hz. Peygamber’in söylediği sözlerle aynı doğrultudadır. Bu çalışmada, günler hakkında kaynaklarda yer alan hadisler araştırılarak belli başlıklar halinde sunulmuş, gerekli görülen yerlerde hadisler ile müspet ilmin birleştiği konulara temas edilmiştir. Ayrıca Müslümanların İslam dininde kutsal sayılan günleri değerlendirdikleri takdirde elde edecekleri mükâfatlar anlatılmıştır. ABSTRACT HADİTHS ABOUT DAYS Prophet Mohammed made some evaluations about the days of the week, some private days of the year and the hegira months. He also talked about some important events that happened in these days and he especially emphasized the virtues of these important days. In addition to that, there have been some orders recommeds and prohibitions of him related to these days. If we determine the reasons for these orders, recommends and prohibitions, it will be easier to understand the importance of these days in term of individual life and social life. As a matter of fact, a lot of researches done by scientists, about the movement of the Sun and the movement of the Moon, confirm the sayings and the actions of the Prophet Mohammed, too. İn this study hadiths about the days were investigated from some sources, they were collected and presented under some main topics and the subjects supported by both hadiths and the possitive sciences were described. İn addition, how much rewards that a Muslim can gain if he or she spends these days, that are accepted as “The Holy Days” by the Religion of İslam, at the best way were explained.