Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde maliyet analizi ve bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: ORHAN ZENGİN

Supervisor: DOĞAN ARGUN

Abstract:

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE MALİYE ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Bir sağlık işletmesi olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri’nde maliyetleme sistemleri artan finansman giderleri açısından mecburiyet halini gelmiştir. Bunların sağlanabilmesinde öncelikle maliyet analizlerinin yapılması ve planlanması gereklidir. Sağlık kurumlarında doğru kararlar alınabilmesi ve gerçek maliyetlere ulaşılabilmesi için işletmenin maliyet bilgilerine hızlı ve doğru bir şekilde ulaşılabilmesi gerekliliği şartır. Bunların mümkün kılınabilmesi için maliyet muhasebesi ve doğru işleyen otomosyon sisteminin kurulmuş olması gerekmektedir.Çalışma bu amaçla Ağız ve Diş Sağlığı Merkez’inde kademeli dağıtım yöntemi kullanılarak maliyetleri belirlenmiş. Kademeli dağıtım yöntemimde dağıtım kriterleri göre birim maliyetleri hesaplanmıştır. Anahtar kelimler: Birim Maliyet, sağlık işletmelerinde maliyet ORAL AND DENTAL HEALTH CENTRES COST ANALYSIS AND AN APPLICATION Summary Cost calculation has become necessity for the increasing expenses for oral and dental health Centers, which are the health enterprises. To do that, doing the cost analysis and planning is important. In order to make accurate decisions it is necessary to reach the correct cost calculations. Therefore the businesses need to have the cost accounting and automation systems in place. In connection with that, the costs and expenses of oral and dental health center has been gathered using step by step distribution method. Key words: Unit costs, cost of health establishments.