CMR hükümlerine göre taşıyıcının ziya, hasar ve gecikmeden dolayı sorumluluğu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Law, Private Law, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: TARKAN ERDAL

Consultant: SERAP HELVACI