"Çelik Esaslı Metal Disklerin Üzerine Lazer Metal Biriktirme (LMD) Yöntemi ile Kaplanan Süperalaşımlann Yüksek Sıcaklıklarda Sürtünmesi Sonucunda Oluşarı Aşınma Davranışlarının İncelenmesi"


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty Of Technology, Mechanical Engineering, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Alper ÖNER

Supervisor: Senai Yalçınkaya

Abstract:

"Çelik Esaslı Metal Disklerin Üzerine Lazer Metal Biriktirme (LMD) Yöntemi ile Kaplanan Süperalaşımlann
Yfüsek Sıcaklıklarda Siirti,inmesi Sonucunda Oluşarı Aşınma Dawaruşlanrun İncelenmesi"