Alışveriş merkezi mescitlerine gelen kadınların tüketim ve din algısı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Merve Bozoğlu

Consultant: SEVDE DÜZGÜNER

Abstract:

Tüketim, insanlık tarihi boyunca var olan bir olgudur ve insanın günlük yaşamında önemli bir yer kaplamaktadır. Din de insan yaşamının tamamını etkileyen bir mekanizmadır. Bugün, yapay ihtiyaçlara ve sembollere yönelik tüketim, İslâm dininin kurallarıyla tezat oluşturmaktadır. Bu sebeple tüketim ve din ilişkisi önemli bir araştırma konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma, tüketim ve din ilişkisini AVM mescidinde araştırmaktadır. Araştırmaya Akasya AVM mescidine gelen 33 kadın katılımcı katılmıştır. Katılımcılara kişisel tüketim tarzları ve din ile ilgili hazırlanan yarı yapılandırılmış mülakat soruları yöneltilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuca göre katılımcılar tüketim kültürüne kısmen adapte olmakla birlikte, çoğunluk bu konuda bilinçli davranmaktadır. Din, hayatın her alanında olduğu gibi tüketim esnasında da Müslüman birey için belirleyici ve vazgeçilmez konumunu korumaktadır. -------------------- Consumption is a phenomen that has existed throughout human history and it covers a very large area in daily life of a person. Religion is also very effective in life of a person. Today, consumption for artifical necessities and symbols contrasts with the rules of Islam. For this reason the relationship between consumption and religion is an important research topic. This study researches the relationship between consumption and religion in prayer rooms in shopping malls. The study included 33 participants who visit prayer room in Akasya Shopping Mall in İstanbul. The participants were asked questions about personal consumption styles and religion. The study has founded that the participants were partially adapted to the consumer culture. However, most of them are conscious about the consumption. Religion, as all other areas of life, maintains its decisive and indispensable position for the Muslim during consumption.