Hâce Emir’in Efsâne-i Türkî adlı eseri (Vr. 1-50) inceleme – metin – dizin


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Md Meraj Alam

Supervisor: GÜLŞEN SEYHAN ALIŞIK

Abstract:

İlhanlı ve Altınordu dönemlerinde ortaya çıkan Doğu Türkçesi, Timurlular döneminde özellikle de XV. yüzyılda gelişen ve XX. yüzyıla kadar yaklaşık beş asır boyunca resmî ve edebî dil olarak kullanılan tarihî bir Türk lehçesidir. -------------------- Eastern Turkish, which emerged during the Ilhanli and Altinordu periods, developed during the reign of Timurids in the 15th century and was used as an official and literary language between 15th-19th centuries.