1950-1990 yılları arasında SSCB’de üretilmiş ev tipi buzdolaplarının biçim dili ve form yapısının incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Onur Yıldırım

Consultant: HAKAN ERTEM

Abstract:

1950-1990 yılları arasında yaşanan ve adına “Soğuk Savaş” denilen dönemin en önemli aktörlerinden SSCB, özellikle 2.Dünya savaşından önce hizmete açtığı silah ve askeri araç üreten fabrikaları, savaş sonrasında barışçıl ürünler üretmek için yeniden tasarlamıştır. Ne var ki bu fabrikalarda çalışan üretim insanları teknik ve işlevsel ürünler konusunda başarılı olsalar da, estetik ürün tasarımı konusunda yeterli bilgiye sahip değillerdi. SSCB’de tasarım kavramının gelişmesine paralel olarak açılan tasarım okulları ve özgün Sovyet tasarım anlayışının oluşmasına kadar geçen süreçte çoğu ürünün biçim dili ve form yapısı Amerika Birleşik Devletleri’nde 1930’lu yıllarda başlayan “Streamline” sanat akımından etkilenmiştir. Bu bağlamdan yola çıkarak, insan yaşamı içinde önemli yere sahip olan ev tipi buzdolaplarının biçim dili ve form yapısı üzerinden anlatılmaya çalışılmıştır. Sırası ile incelediğim konular; Endüstriyel tasarım, form, işlev ve biçim, kavramları, SSCB’nin tarihsel, ekonomik, sosyolojik ve demografik özelliklerinin araştırılması ve 1950-1990 yılları arasında SSCB’de üretilmiş ev tipi buzdolaplarının fotoğraflar üzerinden biçim dili ve form yapısının incelenmesi şeklinde olmuştur. -------------------- USSR, which is one of the most important actors of the era called Cold War, transforms the weapon factories of World War 2 to domestic product fabrication centers.Despite the fact that the crew working in these factories are succesfull in desinging technical and functional pieces, they haven't got sufficient information about esthetic design issues.Most designs were influenced from American art fashion called Streamline of 1930s until the USSR have their own design facilities and design schools.Research issues in this thesis are industrial design, form, function and concepts of home type refrigerators which were produced in USSR in years between 1950 and 1990.