Türkiye'de orta gelir tuzağı ve gelir dağılımı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Mehmet Ömer Biçer

Consultant: CENGİZ BAHÇEKAPILI

Abstract:

2011 sonrasında Türkiye ekonomisinde görülen yavaşlama Türkiye için orta gelir tuzağına girme riskini ortaya çıkarmıştır. Bu riskin ortaya çıkmasında bölgeler arası gelir dağılımındaki dengesizliğin önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Bu çalışma Türkiye'deki gelir dağılımı dengesizliğiyle orta gelir tuzağı riski arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı hedeflemektedir -------------------- After 2011 economic slowdown occurred in Turkey, the risk of middle income trap has revealed in Turkey. When the reason of middle income trap is examined, an important role of disparity of income distribution among regions might clearly be observed. This study aims to present the relationship between middle income trap and income distribution disparity in Turkey.