Kurumsal bilgi yönetiminin kurumsal iletişim araçlarına etkisinin modellenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Information and Records Management, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: MUHAMMED FATİH AKSARAYLI

Supervisor: BERAT BIRFIN BİR

Abstract:

KURUMSAL BİLGİ YÖNETİMİNİN KURUMSAL İLETİŞİM ARAÇLARINA ETKİSİNİN MODELLENMESİ Yaşadığımız çağ, bilgi çağıdır. Bilginin önemi, önceki çağlara göre diğer değerlerin önüne geçmiştir. Kişi ve kurumlar, varlıklarını sürdürmek ve gelişmek için bilgiyi esas almak zorundadır. Sosyal, politik, ekonomik ve teknolojik gelişme ve değişmelerin temelinde bilgi vardır. Bilgi hayatın her alanını etkilemekte ve dünyada bilgiye her gün yenileri katılmaktadır. Bir kurum içinde üretilen bilginin, kurumsal süreçlerde verimli bir şekilde kullanılabilmesi için, bilimsel yöntem ve süreçlere dayalı bir bilgi yönetim sürecinin var olması hayati bir gerekliliktir. Bilgi yöneticileri, bilgiyi alıcılara ulaştırmak için değişik iletişim araçlarına gerek duyar. Bilgi, insan hayatını etkilediği gibi iletişim araçlarını da etkiler ve kendisine uygun yeni araçların ortaya çıkarır. Son olarak, bilgi, bilgisayar ve internete dayalı bilişim araçları ortaya çıkartarak, alıcıları için dünyayı küçük bir köy haline getirmiştir. ABSTRACT THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL INFORMATION MANAGEMENT TO ORGANIZATIONAL INFORMATION TOOLS The age which we live is knowledge age. The importance of knowledge came front of the other value. People and organizations must depend on basicly knowledge to improve their existance. There is knowledge in the origine of social, politic, echonomic, technologic improvement and chancing. Knowledge is efficent in every parts of life. Day by day new knowledges are being added. The organizational management of produced knowledge also is important. Knowledge managements need different and variety communications ways to communicate them to the receivers. Knowledge not only effects human life but olsa communications materials ways. At last making computer and internet; they made our world as a little village.