Boşanma sebeplerinde evlilik birliğinin temelinden sarsılması kavramı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2004

Thesis Language: Turkish

Student: Nazmiye Kara

Consultant: SERAP HELVACI

Abstract:

BOŞANMA SEBEPLERİNDE EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI KAVRAMI Evlilik ilişkisinde bireysel gereksinim ve beklentilerin gerçekleşmemesi, zamanla eşler arasında etkileşim paylaşım ve sosyal ilişkilerin ciddi biçimde bozulmasına neden olabilmektedir. Bu durum, evlilik birliğini temelinden sarsarak ortak hayatın çekilmez hale gelmesine sebep olmaktadır. Çalışmamızda boşanma kavramı, boşanma konusundaki sistemler ve boşanmanın ülkemiz açısından gösterdiği özellikler istatistiki veriler ile değerlendirilerek, boşanma sebeplerinde evlilik birliğinin temelinden sarsılması kavramının yeri ve önemi incelenmiştir. Evlilik birliğini sarsan olaylar Yargıtay kararları çerçevesinde incelenerek, genel olarak evlilik birliğini temelinden sarsan olaylar tespit edilmeye çalışılmıştır. Kanun koyucu tarafından yapılan düzenlemelerin değerlendirilmesi yapılırken İsviçre Medeni Hukuku başta olmak üzere çağdaş hukuk sistemlerinde evlilik birliğinin sarsılması kavramına bakış açısı incelenmiştir. Karma bir model olan Medeni Kanunumuzda boşanma nedenlerinin ayrıntılı düzenlenmesinden vazgeçilmeli, boşanmanın sonuçları üzerinde durulmalıdır. Bazı faktörler evlilik birliğinin sarsılmasına kesin kanıt olarak sayılmalı ve eşler arasındaki ilişkiler boşanmada mahkeme önünde tartışılmamalı, bunun yerine boşanmanın sonuçları üzerinde durulmalı, eşler ve çocukların mağduriyetini önleyici düzenlemeler yapılmalıdır. Kusur ilkesinin boşanma hukukunun dışına çıkarılmalı boşanma hukukunda, evlilik birliğinin sarsılması ilkesinin temel alınarak özel boşanma nedenleri kaldırılmalıdır. Özel boşanma nedenleri tek bir boşanma nedeni olan evlilik birliğinin temelden sarsılmasının birer göstergeleri olarak kabul edilmelidir. Evlilik birliğinin korunması, evlilik birliğinin sona ermesini önlemek olarak anlaşılmamalı, boşanmanın kamu düzeninden ziyade tarafların düzenini ilgilendirdiği ve aile kurumunun toplumun temelini oluşturmasının, kişilerin bireysel özgürlüklerden tamamen vazgeçmesini gerektirmeyeceği unutulmamalıdır. ABSTRACT THE CONCEPT OF SHACKING OF MARRIAGE UNITY FROM ITS FOUNDATION AS ONE OF THE REASONS FOR DIVORCE The fact that individual needs and expectations are not realized in marriage relation may result in severe deformation of interaction, sharing and social relations between the spouses. Such a case by shaking the unity of marriage from its foundation results in making the common live impossible to tolerate. In our study, by evaluating the concept of divorce, the systems about divorce and the features demonstrated by divorce from the perspective of our country and statistical data are evaluated and the place and importance of the concept of shacking of marriage unity from its foundation was investigated. The events shaking the marriage unity from its foundation were investigated within the framework of resolutions of Supreme Court, the events shaking the marriage unity from its foundation were tried to be found. While evaluating the regulations made by law maker, the point of view to look at the concept of shacking of marriage unity from its foundation was investigated in the modern law systems mainly Switzerland Civil Code. In our Civil Code which is a mixed model, the detailed arrangement of the divorce reasons should be given up and emphasis should be focused on the results of divorce. Some factors should be considered as the final evidence in shaking of the marriage unity and the relations between the spouses should not be discussed before the court and instead, emphasis should be focused on the results of divorce, some arrangements preventing unjust treatment of spouses and children should be made. Concept of Offence should be excluded from the law of divorce and in law of divorce by taking the concept of shacking of marriage unity as a basis and special divorce reasons should be removed. Special divorce reasons should be considered as each indicators of the concept of shacking of marriage unity from its foundation, which is single divorce reason. Protection of unity of marriage should not be construed as prevention of the termination of unity of marriage and it should be noted that the divorce is related with the order of the parties rather than the public order and that the fact that the family institution forms the foundation of the society doesn't necessitate people to fully give up their individual freedoms.