Düşünme becerileri Öğretim Programının İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Elementary Education, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: KADER ARKAN SEZGİN

Consultant: Zeliha Nurdan Baysal